Amsterdamse gemeenteraad wil een eerlijke taximarkt

Door Sofyan Mbarki op 10 oktober 2018

De motie van de  PvdA Amsterdam die werd ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen waarin ze het college oproept om grip te krijgen op de taxi-app Uber is aangenomen door de gemeenteraad. Fractievoorzitter Sofyan Mbarki deed dit voorstel een aantal weken geleden vanuit een betoog waarin wij onder andere benadrukt dat Amsterdam een stad moet zijn met een eerlijke arbeidsmarkt waar dezelfde regels gelden voor iedereen, ook voor apps als Uber.

“De taximarkt zoals die nu is, waarbij sprake is van een scheiding tussen de zogenaamde bel- en opstapmarkt is niet meer van deze tijd met de opkomst van taxi-apps, waarbij je direct een taxi via je telefoon kunt bestellen. De scheiding zorgt voor een ongelijk speelveld tussen verschillende aanbieders,” aldus Mbarki. “Allereerst natuurlijk voor de reguliere taxichauffeurs die zien hoe chauffeurs van Uber zich aan minder regels hoeven te houden.  Door de explosieve toename van Uber-taxi’s zien zij hun aantal ritten en daarmee omzet af nemen.”

“Maar daarnaast pakt dit vrije speelveld ook nadelig uit voor de veelal jonge jongens die ritjes rijden voor de Uber-app. Jongens die te jong zijn om zelf een auto te mogen huren. Deze jongens hebben vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, moeten ontzettend veel uren maken om er echt iets aan over te houden en zijn daardoor vele uren achter elkaar op de weg te vinden. Dit leidt tot steeds meer onveilige situaties in Amsterdam, hebben we recent nog gezien,” aldus Mbarki.

Uiteindelijk is er maar één partij die beter wordt van de situatie zoals die nu is: “Dat zijn de eigenaren van Uber,” aldus Mbarki. “De manier waarop Uber te werk gaat, tast de zekerheden en rechten van werknemers en de veiligheid aan. En dan kom je de Partij van de Arbeid tegen op je weg. Ik wil hier grip op krijgen.”

De PvdA Amsterdam is blij dat het college met het voorstel aan de slag gaat.

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de  Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki