PvdA Amsterdam opent vacature voor een kandidaat-wethouder

20 november 2020

Dinsdagavond 10 november werd bekend dat onze wethouder Sharon Dijksma door de gemeenteraad van Utrecht is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Utrecht. De PvdA Amsterdam is trots op Sharon en op wat zij de afgelopen jaren bereikt heeft in de stad en feliciteert haar van harte met deze voor haar prachtige stap. We gaan haar vreselijk missen. Het betekent ook dat de PvdA Amsterdam op zoek is naar een kandidaat die wordt voorgedragen aan de gemeenteraad als opvolger. Vanaf nu is de vacature opengesteld en kan er gesolliciteerd worden. Hieronder staat namens de in het leven geroepen sollicitatiecommissie het profiel van de vacature en meer informatie over de procedure.

Profiel
Potentiële kandidaat-wethouders kunnen zich tot 4 december 2020 melden via Hennie Kooiman ([email protected]) met een motivatiebrief en curriculum vitae. Het profiel waar de kandidaat-wethouder in de ogen van de PvdA Amsterdam aan moet voldoen, is hier te vinden.  

Procedure
De verantwoordelijkheid voor de voordracht van een kandidaat-wethouder aan de gemeenteraad van Amsterdam ligt bij de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Daarbij is het wel van belang dat verschillende geledingen van de PvdA Amsterdam op een juiste manier betrokken zijn bij de nieuwe kandidaat-wethouder. Vergelijkbaar met eerdere wethoudersvacatures is er een kleine sollicitatiecommissie opgericht die het sollicitatieproces gaat uitvoeren en uiteindelijk een advies uitbrengt aan de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. De gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam bespreekt vervolgens dit advies en komt met een enkelvoudige voordracht aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de PvdA Amsterdam. Op deze vergadering geeft de ALV een zwaarwegend advies over de voordracht van de gemeenteraadsfractie waarna de gemeenteraadsfractie het definitieve besluit neemt welke kandidaat-wethouder voorgedragen wordt aan de gemeenteraad voor benoeming.

De sollicitatiecommissie
De sollicitatiecommissie voor de nieuwe kandidaat-wethouder bestaat uit vicefractievoorzitter Hendrik-Jan Biemond, die als voorzitter van de commissie zal fungeren, Marjolein Moorman, politiek leider van de PvdA Amsterdam en tevens wethouder en afdelingsvoorzitter van de PvdA Amsterdam Toon Geenen.

Zoals hierboven vermeld kunnen potentiële kandidaat-wethouders zich tot 4 december 2020 melden via Hennie Kooiman ([email protected]) met een motivatiebrief en curriculum vitae. De datum van de ALV waarin de voordracht van de gemeenteraadsfractie aan de leden van de PvdA Amsterdam plaatsvindt, wordt later bekend gemaakt. 

Voor vragen over het sollicitatieproces kan men terecht bij Hendrik-Jan Biemond via [email protected]

Klik hier nogmaals voor het profiel van de kandidaat-wethouder waar wij naar op zoek zijn.

Met vriendelijke groet,

Hendrik-Jan Biemond
Marjolein Moorman
Toon Geenen