Door Carolien de Heer op 24 april 2015

PvdA Amsterdam: onnodige en ondoordachte bezuinigingen

De PvdA Amsterdam is ernstig geschrokken van de uitgelekte lijst van bezuinigingen. Daklozen, kinderen, minima, gehandicapten en ouderen worden het slachtoffer van bezuinigingen die volgens PvdA woordvoerder Carolien de Heer onnodig en ondoordacht zijn. Zij heeft daarom voor de eerstvolgende vergadering een spoeddebat aangevraagd.

De Heer: ‘Er wordt fors gekort op organisaties die heel belangrijk werk doen voor alle Amsterdammers: Artis, de bibliotheek (OBA), Daklozenopvang, Joods Maatschappelijk Werk, de voedselbank en de huurdersondersteuning. Terwijl de financiële noodzaak hiervoor ontbreekt: we zetten rigoureus het mes in deze subsidies, zodat een aantal mensen een paar tientjes minder afvalstoffenbelasting hoeven te betalen. een belastingverlaging krijgen van een paar tientjes.’

In de uitgelekte lijst schrijft het college dat er efficiënter en doelmatiger gewerkt kan worden. De Heer: ‘Dat is echt onzin. Op daklozenopvang wil het college 8 miljoen euro bezuinigen, terwijl mensen nu al in hotels verblijven omdat de opvang overvol zit.’

De Heer zal in de eerstvolgende vergadering vragen stellen over waarom het college deze bezuinigingen door wil zetten en waarom het twijfelt aan het nut van de instellingen op deze lijst. Ze hoopt op een heroverweging, zodat de organisaties niet slachtoffer hoeven te worden van dit neo-liberale beleid.

Lees hier ook over in het Parool, of bij AT5.

Carolien de Heer

Carolien de Heer

Carolien de Heer is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Studeerde politiek- en sociaal culturele wetenschappen. In het verleden was zij onder meer politiek assistent van Jet Bussemaker. Inmiddels is zij werkzaam als beleidsadviseur bij de CNV Vakcentrale.

Meer over Carolien de Heer