Door op 16 maart 2015

PvdA Amsterdam nodigt (huis)artsen en wijkverpleegkundigen uit

Werkt u als huisarts, arts of wijkverpleegkundige in Amsterdam? Dan nodigt de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam u graag uit voor een ronde tafelgesprek over de nieuwe wijkzorg in deze stad. De bijeenkomst vindt plaats op 26 maart in de Stopera, om 20.00 uur.

De decentralisatie is sinds 1 januari een feit. Lang niet alle wijkteams zijn nog gevormd, en 2015 wordt gezien als een overgangsjaar. Toch wordt al wel duidelijk hoe de wijkzorg in Amsterdam gaat functioneren. In het bijzonder willen wij graag met u spreken over de aansluiting huisartsen/ziekenhuizen op de wijkverpleging en Wmo. Dit rondetafelgesprek is informeel van aard. Alle gewisselde informatie zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld en alleen in overleg met u naar buiten worden gebracht.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Stuur een mail naar w.zaalberg@amsterdam.nl