Door Dennis Boutkan op 1 mei 2015

Oproep aan gemeente: betaal geen jeugdminimumloon

PvdA Amsterdam is voor een fatsoenlijk loon, ook voor medewerkers tussen de 18 en de 23 jaar. In schriftelijke vragen aan het college vraagt het de gemeente om ook personeel uit die leeftijdsgroep te betalen naar op zijn minst volwassen minimumloon en bovendien dezelfde eisen te stellen aan de bedrijven waar de gemeente diensten bij inkoopt. Indiener van de schriftelijke vragen is PvdA-fractielid Dennis Boutkan, woordvoerder Werk en Inkomen.

Al enkele weken voert FNVjong onder de naam ‘Young and United’ actie tegen het jeugdloon. Dit is in sommige gevallen tot de helft lager dan het volwassen minimumloon. Pas in het 23ste levensjaar wordt dit omgezet naar het normale volwassen minimumloon.

De PvdA Amsterdam vindt net als de vakbeweging een vreemde redenatie, want op je 18de ben je volwassen. Dennis Boutkan: ‘Je mag stemmen, autorijden en alcohol drinken. Waarom wordt er dan een kunstmatige grens van 23 jaar gehanteerd van jeugdloon, voor het uitvoeren van volwaardig werk?’

De gemeente vervult als grootste werkgever van Amsterdam wat PvdA Amsterdam betreft een voorbeeldfunctie en zou daarom ook hierin het voortouw moeten nemen. In de ingediende schriftelijke vragen wordt aangedrongen op het verhogen van alle jeugdlonen naar de normale minimumloon bij de cao-onderhandelingen met de vakbond in 2016. Tevens wordt voorgesteld om als extra voorwaarde op te nemen om uitsluitend diensten in te kopen bij bedrijven die aan jongeren tot en met 23 jaar volwassenloon betalen.

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan