Door Carolien de Heer op 28 mei 2015

PvdA Amsterdam verbijsterd over grove bezuinigingen

Vandaag maakte het college van Amsterdam een lijst van organisaties waar op wordt bezuinigd bekend. Belangrijke, dragende organisaties op het vlak van zorg, onderwijs en jeugd, zoals de dak- en thuislozenopvang, straatcoaches en schuldhulpverlening, zijn hiervan het slachtoffer. Bovendien krijgen de stadsdelen daar bovenop een enorme bezuinigingsopdracht mee. Zeker gezien elke financiële noodzaak voor deze grove operatie ontbreekt, is de PvdA verbijsterd over de prioriteiten die dit college stelt.

In de vandaag gepresenteerde lijst van bezuinigingen zien we dat de dak- en thuislozenopvang – die al in het nauw zit – geraakt wordt, maar ook waardevolle initiatieven als straatcoaches, kinderkampen en jeugdcentrum Nowhere. Educatieve en culturele organisaties zoals de OBA, Artis, Circus Elleboog en Mocca worden ook hard geraakt.

Naast de bezuinigingsslag maakte het college vandaag ook bekend dat een stevige reorganisatie doorvoert binnen de gemeente. Maar liefst 350 voltijdsbanen worden geschrapt, wat de dienstverlening voor Amsterdammers erg in het gedrang brengt.

In de afgelopen jaren is er door het vorige college een grote bezuinigingsslag van een half miljard gemaakt, waardoor Gemeente Amsterdam financieel in zeer gezonde staat verkeert. Woordvoerder Carolien de Heer: ‘Elke noodzaak om nu grof te snijden in maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie ontbreekt. We kunnen daardoor alleen maar concluderen dat dit college politieke keuzes maakt dat het welzijn van de Amsterdammers in het gedrang brengt.’

Lees verder over de bezuinigingen op AT5 en Parool.

De volledige lijst van bezuinigingen vind je hier terug.

Carolien de Heer

Carolien de Heer

Carolien de Heer is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Studeerde politiek- en sociaal culturele wetenschappen. In het verleden was zij onder meer politiek assistent van Jet Bussemaker. Inmiddels is zij werkzaam als beleidsadviseur bij de CNV Vakcentrale.

Meer over Carolien de Heer