Door Dennis Boutkan op 23 september 2015

PvdA Amsterdam blij met compensatie voor kostendelersnorm

Vandaag werd duidelijk dat de wethouder Vliegenthart 41 Amsterdamse gezinnen financieel gaat compenseren. De gezinnen zijn door onvoorziene gevolgen van de participatiewet gekort op hun bijstand. PvdA Amsterdam steunt Vliegenthart in zijn voornemen en is blij dat hij de ruimte neemt die hij als wethouder heeft.

Kostendelersnom
1 juli is de kostendelersnorm ingegaan, die onderdeel uitmaakt van de participatiewet. Die norm gaat uit van het idee dat als mensen samen een huishouden delen, de kosten voor levensonderhoud lager zijn. Zo kun je denken aan de kosten van huur, verwarming en andere zaken. De uitkering die mensen in dat huishouden hebben gaat daardoor omlaag. Dat heeft echter vervelende gevolgen voor mensen die bijvoorbeeld iemand in huis willen halen om diegene hulp te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een volwassen zoon met geestelijke problemen die door zijn ouders in huis wordt gehaald, of een dakloze die onderdak krijgt.

De wet mag hierin geen hinderpaal zijn. Daarom heeft de PvdA Amsterdam zich ook ingespannen om de signalen van bijstandsgerechtigde Amsterdammers die door de norm in de knel komen met grote urgentie over te brengen aan ‘Den Haag’.

Ruimte in beleid
Gelukkig zijn de laatste jaren heel veel rijkstaken overgeheveld naar gemeenten, waardoor er volop ruimte is voor lokaal Amsterdams beleid. En dat is goed, want iedere stad heeft iets anders nodig. Dit bleek ook uit het interview met de Amsterdamse Ombudsman Arre Zuurmond bij Nieuwsuur afgelopen vrijdag. Hij gaf duidelijk aan dat gemeenten uitzonderingen kunnen en mogen maken, als het gaat om de uitvoering van de wet rondom de kostendelersnorm. Het gaat dan om de vraag hoe streng de regels worden toegepast.

Wij zijn blij dat de wethouder die ruimte neemt en hopen dat hij dat ook in de toekomst die ruimte zal blijven nemen om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen.

Dennis Boutkan (Woordvoerder Werk & Inkomen)
Maarten Poorter (Woordvoerder Zorg)

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan