Door Dennis Boutkan op 15 januari 2019

PvdA Amsterdam blij met aanbevelingen Ombudsman voor het Wallengebied

PvdA-raadslid Dennis Boutkan, woordvoerder Drukte, Toerisme en Project 1012, is blij met de aanbevelingen die Ombudsman Arre Zuurmond heeft gedaan in zijn rapport Feesten of Beesten over de problemen in het Wallengebied. Zuurmond deed onderzoek in het gebied en ging in die periode op zoek naar de onderliggende oorzaken van problemen als drukte, ondermijnende criminaliteit en geluidsoverlast. Daarnaast droeg hij ook verschillende oplossingen aan.

“Allereerst willen we de Ombudsman danken voor zijn harde en goede werk. Veel van de aanbevelingen die de Ombudsman heeft gedaan zijn in lijn met waar wij als PvdA ook voor pleiten,” aldus Boutkan. “Wij vinden het belangrijk dat er geen taboe’s liggen op maatregelen die nodig zijn en dat zien we terug in het rapport. We moeten alle mogelijkheden aangrijpen om de problemen die er zijn op te lossen.”

“Wij vinden het belangrijk dat er geen taboe’s liggen op eventuele maatregelen die nodig zijn en dat zien we terug in het rapport.” – Dennis Boutkan

In het rapport pleit de Ombudsman onder meer voor meer daadkracht voor de gemeente door betere samenwerking, een maximum op het aantal bezoekers op de Wallen, een limiet op het aantal taxi’s in de stad en een verlaging van het aantal goedkope vluchten op Schiphol. “Deze maatregelen liggen in lijn met de visie van de PvdA op de samenleving; als de markt faalt, moet de overheid ingrijpen. Het is aan ons als politiek om voor de juiste regulering te zorgen en misschien nog wel belangrijker: voldoende middelen en capaciteit om de regels te handhaven. Daarom hebben we in het coalitieakkoord ook 75 miljoen extra geïnvesteerd voor meer handhaving en reiniging,” aldus Boutkan.

Om regels op het gebied van taxi’s, geluidsoverlast en verkeersovertredingen beter te kunnen handhaven, pleit de Ombudsman er ook voor om in de toekomst nieuwe technologieën in gebruik te nemen. De huidige handhaving noemt hij ‘ouderwets bureaucratisch en papier gedreven’. “Het lijkt mij interessant om met experts over dit specifieke onderwerp in gesprek te gaan,” aldus Boutkan. “Ik ga er ook vanuit dat het college dit meeneemt in het onderzoek dat voortkomt uit een recent aangenomen motie van mij. In die motie roep ik het college op om met een antwoord te komen op de vraag: ‘Hoe ziet het toerisme er in 2025 uit en hoe gaan wij daar als stad mee om?’ Een goede toekomstvisie op dit onderwerp is essentieel om ervoor te zorgen dat Amsterdam een stad blijft die leefbaar is voor iedereen.”

“Verder hebben we in ons coalitie akkoord echt een trendbreuk ingezet met de vorige collegeperiode,” vervolgt Boutkan. “Over dit onderwerp staat geschreven: ‘Amsterdam is in de eerste plaats een stad om in te wonen en pas op de tweede plaats een toeristische bestemming.’ Daarom hebben we ook al goede maatregelen genomen zoals het verder beperken van AirBnB met 30 dagen, verhoging toeristenbelasting en dagbelasting voor cruisepassagiers. Ik vind het belangrijk dat Amsterdam een leefbare, prettige stad blijft.”

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan