Door Marjolein Moorman op 23 april 2015

PvdA Amsterdam: Bed, bad en brood blijven bieden

Gisteren debatteerde de Amsterdamse gemeenteraad in de nachtelijke uren over het compromis dat in Den Haag was bereikt over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Een ongemakkelijk compromis, omdat je als sociaal-democraat het liefst niet onderhandelt over zo’n principieel thema als opvang van asielzoekers.

Ook de PvdA Amsterdam is van mening dat asielopvang vooral is bedoeld voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn. Voor hen willen we een veilige thuishaven bieden. Mensen die wel kunnen terugkeren, vragen we te vertrekken. Alleen zo kan je een sociaal asielbeleid waarborgen.

De weerbarstige realiteit van de vluchtelingenproblematiek is echter dat er ook mensen zijn die wel terug willen, maar (nog) niet terug kunnen. Het Haagse asielbeleid is simpelweg niet sluitend. Dit raakt een beperkte groep mensen, wiens situatie schrijnend is. Ze kunnen niet weg, maar mogen ook niet blijven. Ze komen vaak op straat terecht zonder geld, zonder perspectief. Voor deze mensen moet een oplossing gevonden worden.

In Amsterdam zijn we al jaren bezig met dit probleem. De bed, bad en brood-regeling die in december van start is gegaan, was een goede stap om dit probleem op te lossen. Zeker in combinatie met andere opvangvoorzieningen in de stad voor zieke mensen, voor gezinnen en voor mensen die die wilden meewerken aan een oplossing van hun asielproblematiek.

Wij hebben gisteren in de raad uitgesproken dat wij vinden dat opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die buiten hun schuld in Nederland moeten blijven, gegarandeerd moet blijven. We hebben daarom gevraagd aan de burgemeester om zijn zorgplicht hiervoor maximaal te benutten. Ook hebben wij de motie van D66, GroenLinks en SP gesteund dat mensen in de opvang in Amsterdam niet zomaar op straat mogen worden gezet (geklinkerd).

Amsterdam heeft een lange sociale traditie als het gaat om opvang van mensen zonder papieren. De Amsterdamse politiek heeft daar niet vaak over vergaderd, en al helemaal niet onderhandeld. We deden het gewoon. Omdat het geen politiek spel is, maar we gezamenlijke waarden delen. En zo willen we het blijven doen, zodat niemand in Amsterdam moet leven zonder bed, bad of brood.

Meer lezen over het akkoord? Kijk op PvdA.nl.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman