27 november 2003

PvdA actie

Persbericht –Persbericht –Persbericht

Landelijke actiedag voor behoud van ID-Banen

De PvdA houdt vrijdag 28 november een landelijke actiedag voor het behoud van ID Banen. Overal in Nederland zullen raadsleden samen met PvdA Tweede Kamerleden de straat op gaan voor behoud van deze maatschappelijk belangrijke functies. Ook de Amsterdamse PvdA doet mee. In Amsterdam zullen diverse raadsleden samen met Tweede Kamerleden taart uitdelen aan ID-ers.

Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) krijgen gemeenten vanaf 2004 de verantwoordelijkheid om zelf een reïntegratiebeleid op te zetten. Doel is om zo meer mensen uit de bijstand en aan het werk te krijgen. Helaas gaat de invoering van de wet gepaard met een bezuiniging van zo’n 680 miljoen euro op de bijstand- en reïntegratiebudgetten. Juist vanwege de forse bezuinigingen heeft de PvdA Tweede Kamerfractie tegen de WWB gestemd. Gemeenten worden gedwongen om keuzes te maken die er vaak niet toe leiden dat er meer mensen vanuit de bijstand aan het werk worden geholpen. De gemeenteraad moet zelf bepalen hoeveel gesubsidieerde banen er zijn en hoeveel geld zij hieraan willen besteden. Door de bezuinigingen dreigen veel maatschappelijk nuttige banen als tramconducteurs, klassenassistenten, conciërges en stadswachten te verdwijnen. Ook de gevolgen van de bezuinigingen in de sport, cultuur, kinderopvang en welzijn zijn vaak desastreus.

Dit geldt ook voor Amsterdam. Daarom doen wij mee aan de landelijke actiedag voor behoud van gesubsidieerde arbeid. Tijdens de actiedag wordt aandacht besteed aan het waardevolle werk dat Melketiers, en anderen met een gesubsidieerde baan, verrichten. We roepen de andere partijen in de gemeenteraad op om niet verder te bezuinigen op gesubsidieerde arbeid.

De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op werk en een zorgzame en leefbare samenleving. Gesubsidieerde arbeid draagt daar aan bij. Niet bezuinigen maar investeren.

Het programma voor het uitdelen van de taarten:

10.30 Rialto Filmhuis, 16 ID-ers

11.00 Alcides, Buurtcentrum de Balk, 25 ID-ers

13.00 Trajectum (fietswerkplaats en drukkerij), 5 ID-ers

14.00 Huurteam, 2 ID-ers

14.30 WG Kunst, 20 ID-ers

15.15 School de Kinderhoek, 5 ID-ers

15.45 Havelaar, buurtcentrum, ouderenservicepunt en kinderboerderij, 6 ID-ers

16.30 Argan, Marokkaans Jongerencentrum, 8 ID-ers


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over deze actie kunt u bellen met:

Ria Logtenberg, 06-23600658