Door op 17 december 2015

Poorter blogt: ‘Zorg voor uw vrijwilligers, en uw vrijwilligers zullen voor u zorgen’

Zoals collega-fractielid Orhan Kayar in de commissie zei: ’Zorg voor uw vrijwilligers, en uw vrijwilligers zullen voor u zorgen’. Door de veranderingen in de zorg zal een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Steeds meer mensen zijn mantelzorger: een op de drie volwassen Nederlanders. Heel goed dat er nu een Amsterdams plan is om mantelzorgers en vrijwilligers beter te ondersteunen: de Agenda Informele Zorg. Deze agenda gaat de komende jaren door de stadsdelen worden uitgevoerd. De PvdA is voorstander van maatwerk bij het vormen van de wijkzorgteams. De couleur locale van elke buurt moet een grote rol speelt bij de het vormen van de wijkzorgteams.

Het is heel bijzonder hoeveel initiatieven op het gebied van informele hulp ontstaan in de stad. De veranderingen in de zorg hebben veel mensen op ideeën gebracht. De stadsdorpen zijn een prachtig voorbeeld. Samen redzaam in Zuidoost. De Buurtverzorgsters in Oost (en binnenkort ook in West). De boodschappenservice in Noord. Het durven vragen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend, laat staan de juiste hulpvraag en de juiste vrijwilliger te vinden. Kan ik een vrijwilliger vertrouwen? Durf ik het los te laten en uit handen te geven? Vertrouwen is zo belangrijk bij het opbouwen een relatie tussen cliënt en vrijwilliger. Veel kleinschalige – zeer lokale projecten – lijken heel succesvol om meer mensen te bereiken. En het is daarom zo belangrijk om dit soort projecten verder op weg te helpen zodat ze op meer plekken in de stad verschijnen.

Naar aanleiding van eerdere initiatieven van de PvdA zijn de volgende punten bereikt:

  • Het experimentenprogramma voor de ontwikkeling van wijkzorg wordt verlengd. In 2013 maakte ik 2,5 miljoen euro vrij voor proeftuinen op het gebied van aansluiting formele en informele zorg en het verbeteren van respijtzorg (inmiddels bekend als de ‘Poorter-gelden’). Er komt nu 500.000 euro bij om de meest succesvolle projecten uit de Poorter-gelden te verlengen.
  • De gemeente gaat prioriteit geven aan de aansluiting tussen huisartsen en informele zorg. Ik heb hiertoe samen met D66 een motie ingediend en die is raadsbreed aangenomen. In veel wijken zijn al projecten om de verwijzing door huisartsen naar welzijnsvoorzieningen te versterken (welzijn op recept). Ook krijgen vrijwilligersorganisaties meer ruimte om zelf initiatieven mogelijk te maken.
  • Er komt een experimentenprogramma voor buurtgerichte logeervoorzieningen als ondersteuning voor mantelzorgers (motie Kaya-Poorter). Veel mantelzorgers die hun partner, vader of moeder 24 uur per dag verzorgen kunnen nooit een nacht of weekend weg. Veel mantelzorgers hebben behoefte aan buurtgebonden, kleinschalige logeerhuizen. Komende jaar wordt 100.000 euro geïnvesteerd in innovatieve projecten.
  • Jonge mantelzorgers krijgen betere ondersteuning. Mede naar aanleiding van mijn motie bij de voorjaarnota komt er 125.000 euro beschikbaar om schoolgaande jongeren die hun ouders verzorgen extra te ondersteunen.
  • Oudere migranten krijgen meer ondersteuning. Samen met GroenLinks diende ik een motie in waarmee 150.000 euro is vrijgemaakt. Deze ondersteuning is hard nodig omdat veel migrantenouderen het aanbod van welzijnsvoorzieningen minder goed weten te vinden, en op oudere leeftijd begeleiding binnen de eigen taal en cultuur wenselijk is. VVD, D66 en SP bezuinigden dit jaar de subsidie van CABO weg, waardoor de noodzaak voor extra ondersteuning nog groter was geworden.