Door op 31 augustus 2012

Politieke keuzes voor de digitale samenleving 2025

In het kader van het PvdA Verkiezings-programma 2014-2018 voor de gemeenteraad gaan we – dromers, denkers en doeners – in gesprek met een aantal internet- en ICT-experts op het terrein van Economie, Dienstverlening, Open data en Democratie. Amsterdam heeft de AMS-IX, een wereldwijd internet-knooppunt van 500 verbonden netwerken. Hoe plukken we de vruchten van deze en andere vormen van publiek-private samenwerking in de netwerk samenleving? En hoe zorgen we dat we bijna niemand aan de zijlijn laten staan als digibeet?

Ons leven spelt zich meer en meer online af. In 2010 heeft bijna 90% van de Amsterdammers tot 65 jaar thuis toegang tot internet. (Bron O+S/ABM). Blijven 65plussers en werkende 40plussers en werkzoekende mensen achter omdat ze te weinig digitale vaardigheden hebben? Uit de digitale meningspeiling van de PvdA Amsterdam in januari 2012 blijkt dat jongeren vinden dat de mogelijkheden van digitale communicatie met sociale media en apps meer moeten worden gebruikt.

Het PvdA verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer is inclusief uitgangspunten en wat we gaan doen voor de digitale samenleving op 30 juni 2012 vastgesteld. De PvdA blijkt van alle partijen het ‘meest begaan met webkwesties’, aldus een blog en infographic van Xaviera Ringeling.

Tijdens het politiek café op 26 september staan politieke keuzes voor de digitale samenleving over vier thema’s in 2025 centraal. De experts houden 5-10 minuten een inleiding, reacties van aanwezigen en ronde tafel gesprekken.

· Economie
AIM Amsterdam Innovatie Motor versterkt de concurrentiepostie van de Metropoolregio Amsterdam met 2.500 extra banen in de peridode 2007-2011. Welke kansen biedt de publiek-private samenwerking van de AIM voor het werken van mensen van verschillende generaties en opleidingen in Amsterdam? Door Ger Baron; Clustermanager ICT bij de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) en is penningmeester van de Connected Village Foundation.

. Dienstverlening
Bedrijven en instellingen bieden steeds meer informatie en dienstverlening digitaal aan. Wat betekent dit voor de digitale vaardigheden en de privacy van hun klanten? Hoe ziet het perspectief eruit voor hen die te weinig digitale vaardigheden hebben? Door Bas Hoondert ; Secretaris van Internet Society NL die werk aan een toegankelijk internet voor iedereen.

. Open data
Hoe veranderen deze publieke gegevens het leven van burgers, bedrijven, instellingen en overheden in Amsterdam? Welke inkomsten kan dit in de vorm van apps of anderszins opleveren? Door Arco Verburg; Woordvoerder ICT in de PvdA gemeenteraadsfractie van Amsterdam

. Democratie
Wat zijn kansen en bedreigingen door de groeiende digitale (mobiele) communicatie voor sociaal-democratische waarden als democratie en gelijkheid? Welke nieuwe vormen voor participatie van burgers en besluitvorming zijn er? Door Mieke van Heesewijk; Mede-oprichter stichting Netwerk Democratie  die met behulp van technologie werkt aan een veerkrachtige democratie.

Wil jij als dromer, denker of doener mee praten over de politieke keuzes die de PvdA in Amsterdam maakt om de digitale samenleving sociaal-democratisch te (blijven) organiseren, op weg naar Amsterdam 2025? Je bent van harte welkom op 26 september.

Wat, wanneer, waar en meer info?

Politiek café: Politieke keuzes voor de Digitale Samenleving in 2025

Woensdag 26 september 2012 20:00 – 22.00 uur (kennis maken vanaf 19:45 en netwerken tot 22.30)

Café de Pont – (Buiksloterweg 3-5), 3 minuten varen vanaf het Centraal Station. De Bovenzaal is helaas niet goed toegankelijk voor mindervaliden.

Grotere kaart weergeven

Voor meer informatie graag contact opnemen met Barend Wind (barend_wind[at]hotmail.com) of Arina Angerman (arina.angerman[at]chello.nl 06 21476126). Aanmelden kan bij Chris Laarman Onderwerp #digi2025 (v.c.laarman[at]gmail.com)

Dit Politiek café vloeit voort uit een aangenomen amendement ‘Benut kansen online of mobiele communicatie technologie’ voor de publieke sector in januari 2012. Het amendement is ingediend door de organisatoren: PvdA afdeling Amsterdam Oost, Centrum en Noord en PvdA Amsterdam.