Door op 28 november 2012

Pieter Hilhorst benoemd tot wethouder

Onder luid applaus van de afgeladen zaal van de gemeenteraad is Pieter Hilhorst (46) benoemd tot nieuwe wethouder van Financiën, Onderwijs en Jeugdzorg. Pieter volgt Lodewijk Asscher op. Loco-burgemeester wordt Carolien Gehrels en burgemeester Van der Laan neemt de portefeuille ‘Project 1012′ – het schoonmaken van de Wallen – onder zijn hoede. De fractie van de PvdA Amsterdam feliciteert Pieter met zijn benoeming en is er vast van overtuigd dat hij voor Amsterdam een mooie invulling gaat geven aan zijn wethouderschap.

Pieter hield bij zijn installatie een korte toespraak.

“De Amsterdamse politiek ken ik in verschillende rollen. Als inspreker heb ik plannen toegelicht voor gemengde scholen. Als journalist heb ik debatten gevolgd over kwesties die ik op de agenda heb gezet. Zoals de problemen met stages voor jongeren zonder verblijfsvergunning. Ze hebben wel recht op onderwijs, maar krijgen geen toestemming om stage te lopen. Fenna Ulichki heeft daar nog een initiatiefvoorstel over ingediend en mijn voorganger heeft er ook een stevig standpunt over ingenomen. Als de Ombudsman heb ik met een camera voor het stadhuis gestaan om op te komen voor iemand die een conflict had met de overheid. Mijn aanstaande collega Eric van der Burg heeft ons geholpen om het probleem op te lossen.

Nu sta ik hier als kandidaat wethouder Financiën, Onderwijs en Jeugd. Het is een andere rol, maar mijn maatschappelijke betrokkenheid blijft dezelfde. Ik zie deze stap dan ook niet als een breuk met mijn verleden, maar als een voortzetting van mijn engagement met andere middelen. Al jaren maak ik me druk om ongelijkheid en segregatie, nu wil ik helpen om de kloof tussen kansarm en kansrijk kleiner te maken. Al jaren maak ik me druk om kinderen die ondanks een overdaad aan hulpverleners worden verwaarloosd, nu wil ik helpen om in een vroeg stadium de problemen in hun samenhang aan te pakken zonder kinderen vol te plakken met etiketten. Al jaren vind ik dat de overheid mensen los zingt van hun sociale netwerk, nu wil ik helpen om de sociale veerkracht van de Amsterdammers optimaal te benutten. En onder sociale veerkracht versta ik het vermogen van mensen om met behulp van hun netwerk tegenslagen op te vangen en belemmeringen te overwinnen.

In mijn nieuwe rol wil ik een strenge wethouder van Financiën zijn, om een sociale wethouder van financiën te kunnen zijn. Want hoe meer we bezuinigen op de eigen organisatie hoe meer de Amsterdammer gespaard blijft. Zoiets doet een wethouder van Financiën niet alleen. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele college. Ik verheug me op die samenwerking en reken op een kritische blik van de raad op de vorderingen. In mijn nieuwe rol zal ik ongetwijfeld fouten maken, maar ik beloof u dat ik van elke fout zal leren. Een garantie op succes kan ik u ook niet geven, maar ik hoop wel een belofte mee te dragen. Een belofte om samen met de stadsdelen, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven, Amsterdam, ook in tijden van economische crisis sterk en sociaal te houden.”