Door Pia van den Berg op 10 december 2016

Pia blogt: Naar een aardgasvrij Amsterdam in 2035!

We staan aan de vooravond van een ingrijpende verandering in het energiesysteem. We moeten met ons allen afscheid nemen van alle fossiele brandstoffen, en het Klimaatakkoord van Parijs gaan implementeren.
Het is twee voor twaalf, waar het gaat om klimaat en het voortbestaan van onze planeet.


In de voortrekkersrol die Amsterdam op vele terreinen al van oudsher vervult, wil het college dit nu laten zien met het nieuwe Strategieplan ‘Naar een aardgasvrije stad in 2050’ : een prachtige ambitie om Amsterdam voor de volgende generatie aardgas vrij te maken, zodat de stad gezonder is, leefbaarder en duurzamer.

Het plan is helder in haar uitgangspunten:
* Het aanscherpen van de doelstelling, door niet meer uit te gaan van dwingende aansluiting op stadswarmte, maar uit te gaan van aardgas vrij, met welke techniek dan ook, mits duurzaam. Jaarlijks gebruiken Amsterdamse huishoudens, bedrijven, scholen, maatschappelijke instellingen, in totaal 750 miljoen kubieke meter aardgas; 90 % van de gebouwen heeft een aardgasaansluiting. Het college wil dat in 2050 alles van het aardgas is.
* In de uitwerking van de kaders gaat het om Open, Betaalbaar en Duurzaam.
* Er wordt al een begin gemaakt om alle nieuwbouw niet meer aan te sluiten op aardgas en ook bestaande bouw van het aardgas af te halen. Dat is nieuw in Nederland, en vereist dus nieuwe technieken en een heldere planning.
* Met het plan wordt met alle belanghebbenden en stakeholders samengewerkt in de Amsterdam City Deal Warmte.
Het Rijk heeft een cruciale rol in de Strategie ‘Naar een aardgasvrije stad’, zowel financieel als het aanreiken van nieuwe instrumenten, zoals aanpassingen van wet en regelgeving. Maar Amsterdam is agendabepalend en bevindt zich in de voorhoede van wat er landelijk gebeurt, door een actieve rol aan de Bestuurlijke Warmtetafel deel te nemen.

Al met al een grote opgave: voor de transitie naar een aardgasvrij Amsterdam, moet de bestaande stad ingrijpend aangepast worden.

De PvdA kan zich uiteraard heel goed vinden in het plan om afscheid te nemen van het aardgas. Maar wat ons betreft moet dat veel eerder dan 2050. En wel in 2035 !

Toen we afscheid namen van de kolenkachels en de kolenboer, met de ontdekking van aardgas in Groningen, heeft Nederland in 15 jaar tijd een infrastructuur gerealiseerd met aardgas voor iedereen. Zo maakte het gasfornuis, de douche en de centrale verwarming zijn intrede.

Anders dan de energietransities in het verleden, hebben we nu veel meer inzicht in de sociale, politieke en economische gevolgen van een energietransitie. We kunnen er daardoor veel beter op inspelen dan in het verleden het geval was. We beschikken over moderne technieken, uitstekende communicatiemiddelen, over rekenmodellen en methoden om transities te managen en sneller toe te passen.

Voor een aardgas vrij Amsterdam in 2035, hebben we nog zo’n 20 jaar te gaan. Daar moeten we op inzetten. Laat Amsterdam ook werkelijk haar voorhoederol tonen.

Pia van den Berg

Pia van den Berg

Pia van den Berg is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Van den Berg is oud-directeur van theater De Engelenbak. Pia is woordvoerder Kunst & Cultuur, Lokale Media, Monumenten, Openbare Ruimte & Groen, Klimaat, Energie & Luchtkwaliteit en Water. “Mijn hele leven heb ik mij ingezet voor kunst en cultuur in Amsterdam. Begonnen

Meer over Pia van den Berg