15 oktober 2002

persbericht: Advies ‘Stedelijkheid in Balans’

PERSBERICHT

15 oktober 2002

PvdA-commissie presenteert op 17 oktober advies ‘Stedelijkheid in Balans’

Op donderdag 17 oktober 2002 om 10.00 uur presenteert de PvdA-adviescommissie onder voorzitterschap van Piet Polderman in De Waag haar advies over het ontwerpstructuurplan ‘Kiezen voor stedelijkheid’. Tijdens de persbijeenkomst in De Waag zal het advies door commissielid Egbert de Vries worden aangeboden aan de PvdA-raadsleden Thijs Reuten en Bouwe Olij.

De adviescommissie is ingesteld door de PvdA-gemeenteraadsfractie en heeft op verzoek van de fractie het ontwerpstructuurplan kritisch tegen het licht gehouden. Het advies met als titel ‘Stedelijkheid in balans’ bevat een aantal aanbevelingen en komt met enkele ideeën die naar het oordeel van de commissie het structuurplan zouden versterken.

De adviescommissie pleit in het advies voor een consequentere keuze voor compacte bebouwing binnen de huidige stadsgrenzen, om zo aan de randen van de stad het groen te kunnen behouden. Onomwonden wordt gekozen voor wonen in de stad en voor de daarbij behorende voorzieningen. Daarnaast vindt de adviescommissie dat de vervlechting van Amsterdam met de regio in het structuurplan beter tot zijn recht moet komen. Met name met het oog op de samenwerking met Almere doet de commissie een aantal concrete voorstellen.

Het advies ‘Stedelijkheid in balans’ is op 17 oktober in De Waag (Nieuwmarkt) beschikbaar voor de pers en belangstellenden en zal later ook op www.amsterdam.pvda.nl te vinden zijn.

Op 24 oktober om 20.00 uur organiseert de PvdA in het Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9, een openbare bijeenkomst over het structuurplan en het advies van de Commissie Polderman.

___________________________________________________________________

Voor meer informatie:

Egbert de Vries, 06 54 25 02 20 (commissielid)