Door Maarten Poorter op 20 juni 2016

Pak eindelijk wachtlijst meldpunt kindermishandeling aan!

De wachtlijst is nu vaak langer dan 10 weken. ‘Dat betekent dat kinderen zich niet kunnen ontwikkelen, dat ze zich niet veilig voelen. Afgezien dat ze gevaar lopen.’ zegt pleegouder Rob de Blok in item afgelopen zaterdag op AT5, al jaren pleegouder samen met zijn vrouw. Maarten Poorter: ‘We horen dat de ergste gevallen worden opgepakt, maar hoe weet je dat zeker? Je kan dus niet wachten en de gevolgen kunnen heel erg zijn.’

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld schiet al jaren tekort. Het aantal meldingen neemt toe, met name het aantal gevallen van kindermishandeling. Er bestaan nog steeds wachtlijsten waardoor de wachttijd op hulp vaak langer is dan de wettelijke 10 weken. De PvdA wil dat er snel verbetering komt bij Veilig Thuis want een halfjaar voor het wegwerken van wachtlijst bij het meldpunt van kindermishandeling is echt te lang!

De PvdA wil dat er snel wordt geïnvesteerd in extra gekwalificeerd personeel bij Veilig Thuis zodat de hulpverlening versneld kan worden aangeboden. We kunnen kinderen in een onveilige situatie niet laten wachten, omdat dit kan leiden tot levenslange schade en mogelijk zelfs levens kan kosten.

Een rapport van Veilig Thuis laat zien dat het niet lukt om op tijdelijke basis gekwalificeerd personeel te vinden. De PvdA wil niet langer gaten stoppen met tijdelijke krachten, maar wil dat de beste mensen worden aangenomen om de veiligheid van onze kinderen, vrouwen, ouderen en andere kwetsbare groepen te verbeteren. Hier moet de gemeente extra geld voor uittrekken.

Daarnaast wil de PvdA dat de actiepunten uit het initiatiefvoorstel van Marjolein Moorman uit 2013 nu eindelijk worden uitgevoerd.

  • Geef de bestrijding van huiselijk geweld meer prioriteit bij de politie.
  • Maak vraag om hulp en doen van aangifte laagdrempeliger en effectiever
  • Zorg voor betere samenwerking tussen ketenpartners

75% van alle meldingen bij Veilig Thuis komen binnen via de politie. Het is echter onduidelijk wat de politie zelf kan doen om signalen beter te beoordelen en hoe de samenwerking met wijkteams kan worden versterkt om eerste signalen zo snel mogelijk op te pakken. Het feit dat driekwart van alle meldingen via de politie binnenkomt betekent overigens dat er al een (ernstig) voorval heeft plaatsgevonden. Slechts 3% van de meldingen bij Veilig Thuis loopt via een vriend, familielid of buurtcontact, terwijl juist mensen uit de eigen omgeving vaak de eerste signalen van mishandeling krijgen. De komende jaren zal vooral moeten worden geïnvesteerd in voorkomen van escalatie, door het versneld oppakken van eerste signalen door wijkteams en via bijvoorbeeld scholen en ouder- en kindteams.

Maarten Poorter

Maarten Poorter

Maarten is sinds september 2010 lid van de Gemeenteraad. Hij is trainer en mede-eigenaar van TAQT Training en Advies. Hij heeft Sociologie en Politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Maarten is woordvoerder Zorg, Decentralisaties, Bestuurlijk Stelsel & Dierenwelzijn. Tevens is Maarten penningmeester van het fractiebestuur. “In Amsterdam verdienen alle kinderen gelijke kansen. Dat betekent

Meer over Maarten Poorter