22 april 2021

Openstelling aanmelding kandidaat-lijsttrekker

Vanaf 1 mei is het mogelijk je aan te melden als kandidaat-lijsttrekker namens de PvdA Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hieronder staat beschreven aan welke eisen kandidaten moeten voldoen en hoe zij zich kunnen kandideren. Meer informatie over de hele procedure is hier te vinden. 

Profiel 

De lijsttrekker is het boegbeeld van de partij in Amsterdam, zowel tijdens als na de verkiezingscampagne. De lijsttrekker van de PvdA is de politiek leider van de Amsterdamse partij. Je hebt een duidelijke visie op de toekomst van de stad en wat de rol van de sociaaldemocratie daarin is. Het leggen van verbindingen met (mensen in) de stad doe je vanzelfsprekend en je kunt leiding geven aan de sociaaldemocratische beweging. Je bent benaderbaar en inspirerend. Uiteraard beschik je over de competenties zoals die in het profiel voor de kandidaat-raadsleden staan beschreven. 

Vereisten zijn:

 • Woonachtig in Amsterdam en lid van de PvdA
 • Heeft in woord en daad laten zien een sociaaldemocraat te zijn 
 • Achtergrond en werkervaring geven blijk van verbindend vermogen en van onbesproken gedrag
 • Aantoonbare ervaring met een leidinggevende rol in maatschappelijke, politieke of organisatorische omgeving
 • Aantoonbare ervaring met functioneren in een politieke en publieke omgeving in een (groot)stedelijke, landelijke of internationale context
 • Achtergrond en werkervaringen geven blijk van betrokkenheid met stad Amsterdam en haar inwoners
 • Aantoonbare ervaring met het voeren van campagnes en debatten

Praktische informatie 

Kandidaat-lijsttrekkers die aan de vereisten voldoen worden door de kandidaatstellingscommissie toegelaten tot de voordracht (bij 1 geschikte kandidaat) of de ledenraadpleging (bij meerdere geschikte kandidaten). Kandidaat-lijsttrekkers die niet voldoen aan de vereisten worden niet toegelaten; het staat hen uiteraard vrij zich wel te kandideren voor de reguliere kieslijst. 

Om je te kandideren als lijsttrekker moet je voor 31 mei de volgende informatie aan de secretaris van de kandidaatstellingscommissie overdragen via gr22kandidaatstellingscommissie@pvda.nl :

 • een brief waarin je de motivatie voor je kandidatuur toelicht, je vertelt wat je drijft en wat je ambities zijn;
 • een uitgebreid curriculum vitae, waarin je inzicht geeft in je opleiding, persoonlijke ontwikkeling, werkervaring en maatschappelijke ervaring;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag; 
 • 50 handtekeningen van partijgenoten (indien je een check wil inleveren voor 24 mei) 

Bij vragen of opmerkingen: Ester Fabriek (gr22kandidaatstellingscommissie@pvda.nl), secretaris van de kandidaatstellingscommissie 2022.