6 september 2015

Op de bres voor betaalbaar wonen

De PvdA-werkgroep Senioren en Zorg zoekt enthousiaste en kritische Amsterdammers om mee te denken en mee te helpen.
De PvdA in Amsterdam strijdt al sinds jaar en dag voor betaalbare woningen voor kwetsbare groepen. De werkgroep senioren en zorg van de PvdA bestaat uit Amsterdammers die veel ervaring hebben met de positie van senioren en de veranderingen in de zorg.

 De werkgroep schrijft: ‘We pretenderen niet alle senioren te vertegenwoordigen, maar maken ons vooral druk over de problemen van kwetsbare Amsterdammers, waaronder een deel van de ouderen, maar ook mensen met een beperking, of Amsterdammers die anderszins ondersteuning behoeven.’
‘Maandelijks zitten we op de eerste woensdag van de maand bij elkaar en na een korte ronde van actualiteiten waar we ons hart over willen luchten, focussen we ons op een actieprogramma. De komende maanden ligt de focus op wonen en zorg, en dan vooral op de behoefte aan betaalbare woningen, o.a. voor de groeiende groep van alleenstaanden in deze stad, en de kansen die er liggen om samen met bewoners en maatschappelijke initiatieven enerzijds, en corporaties, zorginstellingen of andere investeerders anderzijds, te komen tot nieuwe initiatieven voor betaalbare woningen.’
‘We werken daarvoor samen met de fractieleden in de gemeenteraad, we organiseren werkbezoeken, zoeken contacten met bestuurders van corporaties en zorginstellingen, en willen de komende maanden samen met de fractie en het afdelingsbestuur in het kader van het project: ‘van wie is de stad’ een aantal discussies rond dit thema organiseren.’
Het je ideeën? Ken je goede voorbeelden, herken je kansen en belemmeringen? Wil je meedoen of meedenken? Meld je bij Marianne van de Hoek, mariannevandenhoek@hetnet.nl.