Onze visie op Amsterdam na corona

Door Sofyan Mbarki op 5 mei 2020

Onze visie op Amsterdam na corona 

Het is stil in onze stad. Het Covid-19 virus heeft de wereld, het land en de stad Amsterdam van het ene op het andere moment in een coronacrisis gestort. Een crisis waar iedereen de gevolgen van ondervindt en die in alle huishoudens en families gevoeld wordt.

Ook de verschillen in de stad worden zichtbaar. De binnenstad is stil, huizen staan leeg, en winkels hebben geen klanten. Hoe anders is het beeld buiten het centrum, mensen staan in de rij om eten af te halen of om (voor elkaar) boodschappen te doen. Zo proberen we ook allemaal onze lokale ondernemers te steunen. 

De coronacrisis is groter dan een zorgcrisis alleen. Door de noodzakelijke maatregelen om het virus te beteugelen, staat ons een economische en een sociale crisis te wachten. De contouren daarvan zijn nog niet goed zichtbaar, we weten nog niet wat de exacte gevolgen zijn, maar wat we wel weten is dat de impact groot zal zijn, ook in en voor Amsterdam. 

“De coronacrisis is groter dan een zorgcrisis alleen.”

De crisis heeft ons doen inzien dat we gebaat zijn bij een krachtige overheid. Een overheid die snel kan handelen, die coördineert en die zorgt voor haar bewoners door haar sociaal vangnet. Ook heeft deze crisis ons weer bevestigd dat de vrije markt niet zonder een publiek vangnet kan. 

De toekomstige stad
Voorbij het nu en ietsje verder ligt de toekomstige stad. We zien dan een stad die vanuit stilstand weer op gang moet komen. Een stad die ‘wederopgebouwd’ dient te worden. Op welke manier hangt af van keuzes die wij de komende tijd gaan maken.

Gaan we op dezelfde voet verder of kiezen we een nieuwe weg? Kiezen we voor een diverse en lokale economie waar mensen centraal staan of geven we de markt alle ruimte zonder enige vorm van sturing? Laten we het succes van de stad afhangen van de groei van winsten, of van het welzijn van bewoners? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan profiteren van onze nieuwe welvaart?

“Gaan we op dezelfde voet verder of kiezen we een nieuwe weg?”

Onze visie
Om voor onszelf goed helder te hebben wat wij willen, zijn wij de afgelopen weken als gemeenteraadsfractie onszelf gaan beraden. Vanuit onze sociaaldemocratische idealen hebben we nagedacht over hoe Amsterdam er na de coronacrisis uit moet komen te zien en hoe we daar moeten komen. Daar is een visiestuk uit voortgekomen dat wij vandaag presenteren.

De kern van onze visie is dat wij een prominente en sturende rol voor de overheid weggelegd zien. Want onze economie zal anticyclisch aangejaagd moeten worden en gestuurd naar een diverse en duurzame economie die werkt voor iedereen. We zullen met een Sociaaldemocractisch Arbeidsplan alle Amsterdammers aan goed werk moeten helpen. Ook zullen we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat onze stad uit elkaar valt. Zowel in fysieke als sociale zin. Investeringen blijven dus nodig.

“Wij zien een prominente en sturende rol voor de overheid weggelegd.”

Dit is pas het begin
Let wel: dit visiestuk is niet het eindpunt, maar het begin. Het begin van gesprekken binnen en buiten de partij. Op basis van die gesprekken kunnen we onze ideeën uitdiepen, versterken en concrete voorstellen maken waarmee we Amsterdam eerlijker, socialer en vooral beter kunnen maken.

Amsterdam na corona gaat er anders uit zien. Omdat wij vanaf vandaag aan die nieuwe stad gaan werken.

Doe jij met ons mee?

Sofyan Mbarki
Fractievoorzitter PvdA Amsterdam

Klik op de onderstaande afbeelding om onze visie te lezen. 

 

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is wethouder van de gemeente Amsterdam namens de PvdA. Zijn portefeuilles zijn Economische Zaken, Sport, MBO, Jongerenwerk en Aanpak Binnenstad.

Meer over Sofyan Mbarki