Onze plannen voor de ziel van de stad.

24 september 2021

Ongelijk investeren voor gelijke kansen. Dat is het kern van de plannen in het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam dat wij vandaag presenteren. Volgens onze lijsttrekker en huidig wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering Marjolein Moorman staat de stad op een kantelpunt: “De ziel van de stad, de belofte dat het een plek is voor iedereen, staat door de toenemende ongelijkheid onder grote druk. Met onze plannen keren we die trend.”

Hoe hard de strijd tegen de toenemende ongelijkheid nodig is, is de afgelopen maanden gebleken. Door de coronacrisis is de ongelijkheid in de stad nog verder vergroot. Waar aan de ene kant de huizenprijzen blijven stijgen, groeiden tegelijkertijd de (wacht)rijen bij de voedselbank en voor een betaalbare woning. Moorman: “Amsterdam is een stad waar we omkijken en zorgen voor elkaar. Ik zie echter steeds meer dat mensen profiteren van de stad zonder iets terug te geven, terwijl een betaalbare woning, goed onderwijs en een veilige buurt grondrechten zijn die voor iedereen gelden.” In het verkiezingsprogramma gaan we de grote uitdagingen waar de stad mee te maken heeft niet uit de weg. “Wij zorgen ervoor dat wie meer nodig heeft, ook beter wordt geholpen omdat wij geloven dat we er allemaal pas op vooruit gaan als het met iedereen goed gaat,” aldus Moorman.

“Wij geloven dat we er allemaal pas op vooruit gaan als het met iedereen goed gaat.” – lijsttrekker Marjolein Moorman

Inzet op betaalbaarheid
Een van de grootste prioriteiten voor Amsterdam is het aanpakken van de wooncrisis. Waar de afgelopen jaren vooral blind werd gestaard op bouwrecords, vindt de PvdA dat het tijd is om meer aandacht te hebben voor betaalbaarheid, kwaliteit en de verdeling van woningen. “Van bouwen, bouwen, bouwen naar beter, betaalbaar en bewust,” aldus Moorman. “We blijven veel bouwen, dat is ook noodzakelijk, maar de focus moet ook naar het betaalbaar houden en opknappen van woningen.” Daarom kiest de PvdA Amsterdam in haar programma voor ambitieus woonbeleid. Er wordt flink geïnvesteerd in het bouwen van sociale en middeldure woningen, er moet een stop komen op de verkoop van sociale huurwoningen, beleggers worden aan banden gelegd, vakantieverhuur en verkamering worden beperkt en verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook betaalbaar blijven.

“We blijven veel bouwen, dat is ook noodzakelijk, maar de focus moet ook naar het betaalbaar houden en opknappen van woningen,” – lijsttrekker Marjolein Moorman

Isoleeroffensief
Daarnaast zet de PvdA Amsterdam in op een groot isoleeroffensief waarbij het eerst en het meest geïnvesteerd wordt in wijken waar dit het hardste nodig is. Amsterdammers die het minst te besteden hebben wonen nu doorgaans in de slechtst geïsoleerde huizen. Energiearmoede is daardoor een groot probleem in de stad. Om die ambitie kracht bij te zetten willen de sociaaldemocraten in 2030 alle Amsterdamse woningen minimaal energielabel B hebben: “We moeten alles op alles zetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Door huizen beter te isoleren creëren we daarnaast veel werkgelegenheid en zorgen tegelijk dat mensen dus besparen op hun energierekening en maandelijks meer geld overhouden,” aldus Moorman.

Amsterdammers die het minst te besteden hebben wonen nu doorgaans in de slechtst geïsoleerde huizen. Energiearmoede is daardoor een groot probleem in de stad.

Meer aandacht voor wie minder heeft 

Om voor alle Amsterdamse kinderen gelijke kansen te creëren wil de PvdA dat flink wordt geïnvesteerd in onderwijskwaliteit, wordt de bonus voor leraren uitgebreid en krijgen kinderen meer tijd om zichzelf te ontwikkelen. De PvdA blijft daarbij meer investeren op die plekken waar meer nodig is. Tevens kiest de partij voor een sociaal offensief door meer geld uit te trekken voor zorgverleners, hulp bij schulden, buurthuizen, handhavers en wijkagenten: “Steeds meer Amsterdammers hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan. Mede door landelijke bezuinigingen kan de gemeente steeds minder aanwezig zijn om hulp te bieden in wijken waar dit het hardste nodig is. In een barmhartige stad mag niemand vergeten worden,” aldus Moorman.

Klik hier of op de onderstaande afbeelding om het gehele concept-verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam 2022-2026 te lezen. 

Klik hier voor meer informatie hoe jij als lid van de PvdA Amsterdam amendementen/wijzigingen kunt indienen op het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam.