Onze economie ligt stil. Wat staat ons nu en straks te doen?

Door Hendrik Jan Biemond op 23 april 2020

De Amsterdamse economie ligt nagenoeg stil. Restaurants zijn gesloten, winkelstraten bijna helemaal leeg en veel bedrijven zijn genoodzaakt hun deuren tijdelijk te sluiten. Dit is een klap die al voelbaar is, die nog lang na zal dreunen en die de Amsterdamse economie en daarmee de samenleving uiteindelijk zal veranderen. Over de vragen op welke manier én wat er nu nodig is om de ergste pijn te verzachten vergaderde de Amsterdamse gemeenteraad afgelopen week.

Lees in de blog hieronder wat er volgens ons raadslid Hendrik-Jan Biemond nu en straks moet gebeuren.

Door: Hendrik Jan Biemond

We doen dit samen
Ik begin dit stuk met een compliment aan het college voor de snelheid waarmee zij noodmaatregelen en de infrastructuur die daarvoor nodig is voor onze bedrijven hebben opgetuigd. ‘Speed matters’ in een crisis als deze. Het biedt vertrouwen, en geeft perspectief, maar het laat vooral zien dat de Amsterdamse ondernemers er in deze tijd niet alleen voor staan en dat is belangrijk in deze tijd. Onze economie heeft dat vertrouwen echt hard nodig. 

EHBO-fase
We zitten op dit moment met zijn allen in een financiële EHBO-fase. Er zijn verschillende regelingen opgetuigd door het kabinet die worden uitgevoerd door de gemeente om bedrijven noodsteun te kunnen bieden. De gemeente heeft een aantal aanvullende maatregelen genomen om de acute pijn voor veel Amsterdamse bedrijven te verlichten, zoals het tijdelijk niet innen van reclamebelasting. Namens de fractie van de PvdA Amsterdam zal ik de komende tijd scherp in de gaten houden of alle regelingen die we nu optuigen daadwerkelijk voldoende zijn en of er nergens gaten ontstaan. Ik doe dit omdat het vooral voor kleinere ondernemers lastig is om bijvoorbeeld kredieten bij banken aan te vragen waardoor zij tussen wal en schip kunnen vallen. Er kan hierdoor een vacuüm ontstaan waardoor bijvoorbeeld crimineel geld meer voet aan de grond krijgt in Amsterdam. En dat moeten we niet willen.

Kleine Amsterdamse bedrijven mogen niet tussen wal en schip vallen.

Wederopbouw van de Amsterdamse economie
We weten helaas nog niet wanneer, maar er komt een moment dat de Amsterdamse economie – al dan niet op 1,5 meter afstand – weer mag en kan gaan draaien. Dan komen we in de fase van wederopbouw. Dat geeft ons kans om ons economisch beleid te herzien. De vraag die wij ons daarom in Amsterdam moeten stellen is: hoe willen wij dat die economie er de komende decennia uitziet?

Wat de PvdA Amsterdam betreft staan er twee zaken voorop. Allereerst: bestaanszekerheid door goede, vaste banen. Werkgelegenheid, en rechten van werknemers hebben voor ons de grootste prioriteit. Dat moet leiden tot het vertrouwen dat we nodig hebben om onze economie weer aan de praat te krijgen. Ten tweede willen wij als PvdA Amsterdam dat er in veel verschillende sectoren werk te vinden is in onze stad. De economie mag niet afhankelijk raken van één sector (monocultuur), maar moet divers én duurzaam zijn. Er zullen dus voorwaarden moeten worden gesteld aan het verlenen van specifieke steun aan bedrijven.

In de wederopbouw staan er wat de PvdA betreft twee zaken voorop: bestaanszekerheid door goede werkgelegenheid en behoud van een diverse economie.

Proactieve steun aan het MKB
Het Amsterdamse Midden- en Kleinbedrijf is het kloppend hart van onze stad. Zij zorgen voor de banen en de verbinding in de buurten. Als wij in de gemeenteraad spreken over het MKB, lijkt het al snel alleen maar te gaan over de horeca en de detailhandel, maar denk ook aan de drukkerijen, kleine ICT-bedrijven, webdevelopers, stomerijen, ondernemers die in onze broedplaatsen werken, en niet te vergeten alle ambachtslieden in de stad. Om deze cruciale bedrijven in onze buurten van de nodige steun te bieden, heb ik gisteren een motie ingediend. Hierin roep ik met een raadsmeerderheid het college op om niet alleen beschikbaar te zijn voor vragen, maar proactief met deze sector aan de slag te gaan. De gemeente dient een verbindende factor te zijn in de informatie-uitwisseling tussen deze bedrijven en de aanjager te zijn van een gezamenlijke strategie om de 1,5 meter economie vorm te geven.

(tekst gaat verder onder de foto)


Hendrik Jan Biemond eerder dit jaar in gesprek met ondernemers in de Czaar Peterstraat

Culturele sector
De culturele sector is niet alleen belangrijk voor Amsterdam omdat het 10.000 banen oplevert, maar ook omdat we juist creativiteit nodig hebben om een uitweg te vinden uit deze crisis. De culturele sector kan daar een belangrijke aanjager in zijn. Simpel geformuleerd: als de cultuur weer op gang komt, gaan er ook weer taxi’s rijden. De wethouder is op dit moment bezig met een inventarisatie van de schade van de coronacrisis in die culturele sector en de eerste signalen stemmen uiterst somber. Daarom diende ik afgelopen week een motie in waarin we de wethouder onder andere vragen om samen met financiële deskundigen de mogelijkheden te inventariseren voor noodhulp, juist ook aan culturele instellingen die normaliter geen subsidie van de gemeente ontvangen.

“We hebben juist de creativiteit uit de culturele sector nodig om een uitweg te vinden uit deze crisis.”

Tot slot
De economie van onze stad zit in een moeilijke fase. Veel bedrijven en ondernemers zijn aan het knokken voor hun toekomst. Tegen jullie wil ik zeggen: we are in this together. Ook wil ik jullie vragen contact met mij op te nemen op het moment dat je het gevoel hebt dat (de uitvoering van) bepaalde regelingen niet toereikend zijn of er andere gaten ontstaan. Ik zal dan kijken of we daar vanuit de raad iets mee kunnen doen.

Tegelijkertijd wil ik nogmaals benadrukken dat we in een cruciale fase zitten voor de toekomst van onze stad. De uitgangspunten van de fractie van de PvdA Amsterdam daarin zijn duidelijk: goede werkgelegenheid en behoud van diversiteit aan bedrijven in onze buurten. 

Heb jij hier ideeën over of vragen over deze visie? Schroom dan niet om mij een e-mail te sturen.

Hendrik Jan Biemond
Woordvoerder Financiën, Economische Zaken, Duurzaamheid en Kunst & Cultuur PvdA Amsterdam
[email protected]

“Tegen ondernemers wil ik zeggen: we are in this together”

Hendrik Jan Biemond

Hendrik Jan Biemond

Amsterdam is van ons allemaal. We moeten dus verschillen respecteren en niet uitvergroten. Ik voel me juist in deze tijd geroepen daar een bijdrage aan te leveren. Alleen samen brengen we de stad weer in balans

Meer over Hendrik Jan Biemond