Door Dennis Boutkan op 29 juli 2016

Ondernemers uit de binnenstad luiden de noodklok over Nutella- ijs- en sushiwinkels

Nutellawinkels verschijnen waar buurtwinkels verdwijnen
Het bestuur en straatmanager van de ondernemersvereniging BIZ van Dam tot Stopera (een BIZ is een bedrijveninvesteringszone) luiden de noodklok. Het gaat om de BIZ  in de Damstraat, Oude Doelenstraat en de verder gelegen Hoogstraten, het stuk dat in de volksmond “de Doorsteek” heet.

De kaasboer die van de Wallen verdween of boekhandel Veenstra (Utrechtsestraat) die dicht ging door de forse huursverhoging.. In steeds meer delen van de stad zie je dat buurtwinkels hun hoofd niet meer boven water kunnen houden en moeten sluiten. Hiervoor in de plaats komen Ice Bakeries, Cheese Stores of winkels die ‘iets met koffie’ doen. In deze buurten onstaat een eenheidsworst aan winkelaanbod waardoor de leefbaarheid en de economische aantrekkingskracht achteruit gaan.

“De gemeente wil ‘Amsterdam aantrekkelijk houden voor alle gebruikers en voor bewoners in het bijzonder’ zeggen ze. Het gaat ons daarom aan het hart dat de oude binnenstad van Amsterdam alleen nog maar besproken lijkt te worden als decor van oprukkende ijs- en wafelwinkels met alleen vertier voor de rondhangende, dronken en luidruchtige toerist. Een buurt, kortom, die de Amsterdammer en buurtbewoner niet meer leuk vindt. Het winkel- en horeca-aanbod in de binnenstad raakt in disbalans als er niet strenger wordt opgetreden en gehandhaafd en als er niet meer sturing van bovenaf komt in het aanbod.” schrijven Straatmanager Annemieke Bieringa en Dick Eberhardt. Samen schreven ze een brief aan de Burgemeester en Wethouders om de noodklok te luiden. Dick startte al eerder de Red-de-Winkels-campagne tegen ‘de verloedering van de stad’.

“Het is echt een teken aan de wand dat zelfs ondernemers nu de noodklok luiden. Het college moet echt in actie komen om het tij te keren. Dus zorg ervoor dat de binnenstad weer aantrekkelijk wordt voor Amsterdammers.” zegt PvdA-raadslid Dennis Boutkan.

Vier oplossingen
Samen met het BIZ bestuur heeft straatmanager Annemieke Bieringa vier oplossingen beschreven voor de monocultuur die aan het ontstaan is:

  1. Handhaving: veel strenger op de aanwezige regels te handhaven, om de oude binnenstad strakker te besturen en -als het aan de ondernemers ligt- een “status aparte” aan de binnenstad te geven.
  2. Branchering (bepalen wat voor soort winkel zich ergens mag vestigen): de buurtondernemers omarmen het voorstel van Groenlinks, SP en de PvdA. Dennis Boutkan over het voorstel: “Deels is deze monocultuur aan winkels het gevolg van marktwerking; winkels gericht op de 17 miljoen toeristen die jaarlijks Amsterdam bezoeken verdienen meer dan de buurtwinkels gericht op bewoners van Amsterdam. En voor het andere deel is het ook het gevolg van een vaak ‘ruim planologisch-juridisch kader. Nu hebben we het college van B & W voorgesteld om te kijken of we branchering kunnen inzetten om de binnenstad leefbaar te houden voor bewoners. En waar dit al te laat is moet worden uitgezocht hoe het tij gekeerd kan worden.”
  3. Regulering: voor alle eet-gerelateerde winkels en mengformules een aparte horeca-categorie op te zetten “horeca light”. Dan zullen voor deze winkels dezelfde strenge regels moeten gaan gelden als voor de horeca. Of dat nu op het gebied van hygiëne, screening vooraf (Bibob) of anderszins is.
  4. Herijken bestemmingsplan van het 1011 en 1012 postcode gebied en wellicht meer (dag) horeca in winkelpanden toe te staan en toe te wijzen.

Daarnaast roepen ze alle Amsterdammers op om de Reddewinkel-petitie‘ te tekenen en vooral ook boodschappen en inkopen te doen bij de (kleine) winkeliers, gespecialiseerde winkels en de fijne horeca, die we allemaal zo graag willen behouden.

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan