Door Marjolein Moorman op 26 maart 2019

Onder Amsterdammers: een avond over kansengelijkheid in De Balie

Een bredebrugklas-bonus om doorstroming en daarmee kansengelijkheid te bevorderen. Deze maatregel, waar 3,5 miljoen euro voor beschikbaar gesteld wordt, kondigde onze wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering Marjolein Moorman gisteravond in de Amsterdamse Balie aan in het programma ‘Onder Amsterdammers’. In dit programma staat maandelijks één wethouder centraal en gaat hij of zij onder Amsterdammers met deskundigen in gesprek over de kansen en uitdagingen voor de stad op zijn of haar portefeuilles. 

En die portefeuilles van Marjolein Moorman zijn niet alleen belangrijk, maar maatschappelijk en politiek gezien ook uniek. Waar veel bestuurders vaak te maken hebben met felle voor- en tegenstanders voor hun politieke richting, ligt dat bij Moorman meestal net iets anders: “Er is niemand tegen goed onderwijs, er is niemand vóór armoede of tegen kansengelijkheid. De politieke verschillen zitten op mijn portefeuilles veel meer in de manier waarop en waarom we het willen bereiken. Ik vind kansengelijkheid bijvoorbeeld niet alleen voor het individu belangrijk, maar het maakt in mijn ogen de samenleving als geheel een stuk mooier en eerlijker.”

Ongelijk investeren
Over de manier waarop kansengelijkheid bereikt moet worden, liet Marjolein Moorman gisteren in De Balie wederom geen onduidelijkheid bestaan: “Als we écht kansengelijkheid willen creëren, zullen we ongelijk moeten investeren. Zo moeten de salarissen van alle leraren omhoog en moet het gat tussen PO en VO worden gedicht, maar daar waar de nood het hoogst is, zouden leraren nog meer moeten verdienen.”

Armoede bestrijden
Het ongelijk behandelen om gelijkheid te bevorderen is ook een belangrijk uitgangspunt voor het aanpakken van armoede: “Mede omdat ik nu beide portefeuilles heb, hebben we ervoor kunnen zorgen dat de welzijnsorganisaties in Amsterdam actief zijn op en rond de tachtig scholen waar de kans op armoede het grootst is. Op deze manier kunnen we in armoede opgroeiende kinderen, wat een grote ongelijkmaker is, veel sneller en gerichter helpen.”

Onder-advisering
Ook maakte Marjolein Moorman gedurende de avond duidelijk dat extra geld naar kwetsbare plekken niet de enige remedie is tegen kansenongelijkheid. Volgens haar zit het ook in gedrag, in gewoontes die er ongemerkt in zijn geslopen, bijvoorbeeld het fenomeen onder-advisering. “Uit alle onderzoeken blijkt dat je twee dingen nodig hebt voor goed onderwijs: kinderen vertrouwen geven en de lat hoog leggen. Bij onder-advisering gebeurt precies het tegenovergestelde,” aldus Moorman.

Brede scholen
De afname van de brede schoolgemeenschappen en de toename van categorale scholen is daarnaast een ontwikkeling dat het negatieve effect van onder-advisering versterkt. Kinderen stromen veel makkelijker door binnen een school dan wanneer ze naar een andere school moeten: “Daarom wil ik in Amsterdam brede scholen met brede brugklassen extra gaan ondersteunen. Een bredebrugklas-bonus. Hier wil ik 3,5 miljoen euro beschikbaar voor stellen,” aldus Moorman.

Moorman wil deze stimulans van brede scholen niet alleen om segregatie in de samenleving tegen te gaan: “Waar ik ook heel erg in geloof is dat de leiders van de toekomst niet uit een bubbel komen, maar zich kunnen verplaatsen in- en samenwerken met mensen die anders denken en doen.”

Onderwijs is prachtig
Zo werd ‘Onder Amsterdammers’ in De Balie onder leiding van Tim Wagemakers een interessante en leerzame avond. De avond werd afgesloten door woordkunstenaar Joost van Kersbergen, die op een indrukwekkende en humoristische manier duidelijk maakte dat voor een klas staan toch eigenlijk wel het mooiste is wat je kan overkomen. Met een groot applaus liet de volle zaal weten het hiermee eens te zijn. Onderwijs is prachtig.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman