11 juni 2003

Notitie over historische trams en bussen

PvdA maakt zich sterk voor historische trams en bussen

PvdA-gemeenteraadsleden Thijs Reuten, Bouwe Olij en Charlotte Riem Vis hebben naar aanleiding van de behandeling van het plan De Hallen in Oud-West in de gemeenteraadsvergadering van 18 juni a.s. de notitie ‘Keep Them Rolling’ geschreven. De notitie gaat over het behoud van historische trams en bussen. De stalling en het rijdend houden van dit mobiele erfgoed is in gevaar gekomen door bouwprojecten in Oud- West en Oost/Watergraafsmeer.

De PvdA-fractie vindt dat de gemeente zich de ontstane situatie moet aantrekken en vraagt het college om na de zomer met een tijdelijke oplossing te komen. De bouwprojecten in Oud-West en Oost/Watergraafsmeer, met onder meer flink veel woningen en subsidie van het rijk, kunnen dan volgens plan doorgaan. Dat is belangrijk omdat de woningbouwproductie omhoog moet en bij verder uitstel mogelijk rijkssubsidie verloren gaat.

Daarnaast wil de PvdA-fractie de gemeenteraad voorstellen zich uit te spreken voor behoud van historische trams en bussen onder voorbehoud van een realistisch en haalbaar plan voor de lange termijn. De ontwikkeling van dit plan moet voldoen aan een aantal voorwaarden en zal ook financieel goed moeten worden doorgerekend. Hiervoor is meer tijd als direct na de zomer, met het oog op de twee bouwprojecten, een tijdelijke oplossing kan worden gevonden.

Klik hier naar de notitie Keep Them Rolling.

___________________

Meer informatie:

Thijs Reuten, 06-22925455 / thijsreuten@hotmail.com

Bouwe Olij, 06-52406206/ info@bouweolij.nl

www.amsterdam.pvda.nl