De werkgroep bestuurlijk stelsel

11 september 2020
Gesprek over bestuurlijk stelsel | 23 september
Op woensdag 23 september gaan leden van de PvdA Amsterdam in gesprek met de werkgroep bestuurlijk stelsel. Aan de hand van een korte notitie uit de werkgroep kan van gedachten worden gewisseld over de ervaringen met betrekking tot:
  • de verdeling van bevoegdheden
  • het beschikken over eigen budget
  • het recht om initiatief te nemen en eigen ideeën te bespreken
  • het controleren van bestuurders
  • democratie in de stadsdelen in vergelijking met democratie in de centrale stad.

De opbrengst van de bijeenkomst zal worden verwerkt in de notitie. De notitie zal door de raadsfractie worden betrokken in het politieke debat en de evaluatie van het bestuurlijke stelsel 2018-2022.

Het is noodzakelijk om je aan te melden voor de bijeenkomst. Dat kan via deze link.

Daarbij kun je een voorkeur aangeven tussen een gesprek in het PvdA-pand aan de van Musschenbroekstraat (maximaal 10 personen) of een digitaal gesprek.

Eerder stelde de werkgroep zich aan de leden voor
In een grote stad als Amsterdam, is toegankelijk bestuur belangrijk. Sinds 2018 werkt Amsterdam naast de gemeenteraad met stadsdeelcommissies. De PvdA is altijd kritisch geweest over dit bestuurlijk stelsel, omdat wij vonden dat de stadsdeelcommissies te weinig bevoegdheden kregen en de afstand tussen het bestuur en de Amsterdammers daardoor onnodig groot werd.

Daarom heeft het bestuur van de PvdA Amsterdam in november 2019 met de ALV afgesproken dat er een werkgroep wordt ingesteld, die dit stelsel zal evalueren en zal kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. De werkgroep is in april aan de slag gegaan om ervaringen van commissieleden, bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op te halen. De werkgroep komt na de zomer met haar advies. Op basis hiervan kan de PvdA Amsterdam, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, haar standpunt bepalen over het huidige stelsel en concrete voorstellen doen voor versterking en verbetering ervan.

Leden van de werkgroep zijn: Canan Uyar, Carolien de Heer, Bouwe Olij, Ger Rolsma en Gerben Biermann en vanuit het bestuur van de PvdA Amsterdam Arjan Miedema en Stephan Antuma.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang, onder andere tijdens de komende ALV. Heeft u ideeën of suggesties voor de werkgroep, dan horen we het graag! Dat kan naar Stephan Antuma via s.antuma@gmail.com.