19 mei 2021

Nieuw bij de PvdA: Ronit van der Schaaf (24)

Het ledenaantal van de PvdA in Amsterdam groeit gestaag door door de aanwas van veel nieuwe leden. In deze rubriek ‘Nieuw bij de PvdA’ stellen wij een aantal van hen aan het grote publiek voor. Wie zijn zij? Waarom zijn zij lid geworden van de PvdA en wat willen ze bereiken? Met vandaag Ronit van der Schaaf (24): “Ik wil graag actief meewerken aan de verjonging binnen de partij.” 

 1. Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

“Mijn naam is Ronit, 24 jaar. Ik werk als beleidsadviseur voor de NVVK, een brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Hier richt ik mij met veel plezier op jongeren en schulden, schuldenbewind en monitoring. Naast mijn werk volg ik in de avond de master Management in de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden. Na mijn Bachelor Bestuurskunde aan de HvA wilde ik doorleren. De Universiteit Leiden biedt een heel interessant programma aan waar ik met veel interesse leer over onder andere lobbyen, leiderschap en organisatieverandering in en rondom de publieke sector. Naast de combinatie van studeren en werken vind ik het heerlijk om in de buitenlucht te sporten en te wandelen. Verder houd ik van zingen, koken en lees ik graag.” 

 1. Sinds wanneer mag jij jezelf Amsterdammer noemen? 

“Ik ben geboren in Amsterdam Zuidoost. Op mijn zevende verhuisde ik naar Bussum. Na mijn tussenjaar in Tel-Aviv verhuisde ik naar Amsterdam. Tijdens mijn bachelor heb ik het overgrote deel in het Joods Studentenhuis in de Pijp gewoond. Nu woon ik in het centrum.” 

 1. Wat was het moment waarop je erachter kwam: de PvdA is mijn partij? 

“Ik kan wel zeggen dat de PvdA er met de paplepel is ingegoten. Mijn vader is al jaren actief binnen de partij. Thuis hadden we het veel over maatschappelijke kwesties en kwesties in het onderwijs. Toen ik stage liep bij de Wiardi Beckman Stichting deed ik onderzoek naar de bestuurlijke knelpunten in de schuldenindustrie. De schuldenproblematiek is een typisch voorbeeld van de kansenongelijkheid en bestuurlijke complexiteit in ons land. Ik zie dat deze kansen in onze samenleving steeds ongelijker worden. Daar maak ik mij zorgen om. Actief zijn binnen de PvdA voelde daarom als thuiskomen.”

“Ik zie dat deze kansen in onze samenleving steeds ongelijker worden. Daar maak ik mij zorgen om.”

 1. Welke (ex) PvdA politicus of politica waardeer je het meest en waarom?

“Sinds de serie Klassen ben ik fan van Marjolein Moorman. De manier waarop zij haar standpunt agendeert vind ik inspirerend. Het is een duidelijke boodschap, maar ook een persoonlijke boodschap. Zo sprak Moorman zich in het boek van Sandra Doevendans uit over de schulden die zij destijds had. Dat vind ik dapper. Ze stelt zichzelf kwetsbaar op. Ook haar boodschap is helder: we moeten ongelijkheid behandelen om gelijkheid te bevorderen. Voor haar dossier geldt dit voornamelijk in het onderwijs. Moorman zou wat mij betreft deze boodschap breder kunnen brengen namens de partij.” 

“Sinds de serie Klassen ben ik fan van Marjolein Moorman.”

 1. Wat was je eerste echte kennismaking met de PvdA of PvdAers en hoe ervaarde je dat?

“Mijn eerste echte kennismaking met de PvdA was tijdens mijn stage bij de Wiardi Beckman Stichting. Hier kreeg ik de kans om PvdA’ers die actief werken aan de schuldenproblematiek te ontmoeten. Het inspireerde mij om lid te worden, mij hard te maken voor een sterker sociaal Nederland en zelf te gaan werken binnen deze context.” 

 1. Wat wil je verder uit je PvdA-lidmaatschap halen? 

“Ik wil graag actief meewerken aan de verjonging binnen de partij. Daarom neem ik sinds kort deel aan het project ‘NextGen.’ Vooral op het gebied van betaalbaar wonen, duurzaamheid en gelijke kansen op de arbeidsmarkt zou de PvdA een aantrekkelijke partij moeten zijn voor jongeren. Ook ben ik sinds kort algemeen bestuurslid voor stadsdeel Centrum. De verbondenheid met de buurt door middel van mijn partij voelt goed. Ook wil ik het graag gaan hebben over de drukte ten gevolge van het toerisme.”

“Ik wil graag actief meewerken aan de verjonging binnen de partij.”

 1. Wat vind je het mooiste aan de stad Amsterdam

“Het mooiste aan de stad vind ik de rust die nu heerst op de grachten. De stad is weer even van de bewoners en de schoonheid van de stad kan weer in alle stilte worden opgenomen. Verder geniet ik van het dorpse gevoel dat de stad mij geeft. “

 1. Welke problemen in de stad moet de PvdA als het kan morgen meteen oplossen? 

“De problemen in de stad die wat mij betreft morgen nog moeten worden opgelost is als eerste het woningtekort en aansluitend de segregatie die de woningmarkt nu veroorzaakt. Hoe de sociale huurwoningen uit de stad worden gedreven heeft op meerdere vlakken ernstige gevolgen. Sociale klassen worden gescheiden van elkaar, terwijl Amsterdam juist bekend stond als een stad waar mensen uit verschillende klassen samen konden leven.

Ook de bizar hoge huren die ik en velen in mijn omgeving moeten betalen voor een kamer van 6 vierkante meter is zorgbarend. Sparen wordt onmogelijk gemaakt, terwijl een financiële basis juist zo belangrijk is voor bestaanszekerheid. 

“De bizar hoge huren die ik en velen in mijn omgeving moeten betalen voor een kamer van 6 vierkante meter is zorgbarend.”

Als laatste is het toerisme in de stad een probleem wat we juist nu moeten bespreken. We staan aan de vooravond van een golf aan drukte in de stad. Bewoners hebben hun stad even teruggekregen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid niet weer onder druk komt te staan? Een complex vraagstuk met uiteenlopende belangen. Ik kan zo eigenlijk nog wel even doorgaan. Maar laat ik het hierbij houden.”

 1. We zitten door de coronacrisis in een rare tijd, maar ook een leerzame tijd. Welke lessen vind jij dat we uit deze tijd moeten trekken? 

“De les die we van deze crisis kunnen leren is dat onze samenleving een stuk meer gebaat is bij zekerheid. Alle ellende die is ontstaan bij jongeren en ZZP’ers met onzekere contracten. Dat systeem stort bij het minste of geringste als een kaartenhuis in elkaar. De enige die hiervan profiteren zijn de mensen met groot kapitaal. Hier hebben wij als samenleving niks aan. Tijdens deze crisis wordt dat op een pijnlijke manier duidelijk.” 

“De enigen die profiteren van onzekerheid zijn de mensen met groot kapitaal.”

 1. Waar kijk je het meest naar vooruit als de coronacrisis achter de rug is? 

“Ik kijk er naar uit om de mensen met wie ik nu samenwerk, zoals mijn collega’s, medestudenten en partijgenoten, weer in het echt te zien. De reuring en de spontaniteit die hierbij komt kijken mis ik. “

 1. Tot slot, er komen gemeenteraadsverkiezingen aan in maart 2022. Kun jij uitleggen waarom mensen PvdA moeten gaan stemmen?

“Mensen moeten PvdA stemmen voor meer kansengelijkheid! Stem PvdA voor een leefbare stad! Stem PvdA voor gelijke kansen in het onderwijs! Stem voor de PvdA voor een eerlijke huizenmarkt! Stem!”

Wil jij ook lid worden van de PvdA? Klik dan hier!

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Ben van Bemmel (29)

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Virve Biermans (27)