4 december 2020

Nieuw bij de PvdA: Karim Abbara (31)

Sinds een aantal maanden groeit het ledenaantal van de PvdA in Amsterdam weer. In de serie ‘Nieuw bij de PvdA’ stellen wij een aantal nieuwe Amsterdamse PvdA’ers aan je voor. Wat drijft hen? Waarom kozen zij voor de PvdA en wat vinden zij zo mooi aan Amsterdam? Vandaag in de tiende aflevering: Karim Abbara (31): “Hernieuwde aandacht voor het werk van Willem Drees kan geen kwaad.” 

Dag Karim, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
“Ik ben Karim Abbara, 31 jaar oud en ik werk als jurist. In mijn werk buig ik mij over dossiers waarin consumenten zijn misleid door grote banken en verzekeraars. Daarnaast ben ik een enorme sportfanaat en literatuurliefhebber.”

Sinds wanneer mag jij jezelf Amsterdammer noemen?
“Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Op een uitwisselingsjaar in Parijs na, heb ik hier mijn hele leven gewoond. Ik ben opgegroeid in de Stadionbuurt (en een paar jaar in Slotermeer) en woon nu vlakbij het Bos en Lommerplein.”

Wat was het moment waarop je erachter kwam: de PvdA is mijn partij?
“Dat heb ik eigenlijk al van jongs af aan. Ik zag de partij altijd al als een brede volkspartij die met name op sociaaleconomisch gebied het land eerlijker wilde maken. Maar ondanks een sterke politieke interesse, voelde ik nooit de urgentie om actief te worden. De laatste jaren heb ik gezien hoe het rechts-populisme niet alleen blijft bij een circusact, maar op verschillende plekken in Europa en overzees ook daadwerkelijk aan de macht is gekomen. Het is daarom dat ik het nu niet bij stemmen alleen wil laten, maar ook actief wil worden.”

“Ik wil het niet alleen bij stemmen laten, maar ook actief worden.”

Welke (ex) PvdA politicus of politica waardeer je het meest en waarom?
“Ik vind dat Sofyan Mbarki het de laatste jaren in Amsterdam geweldig heeft gedaan. Met name zijn inzet voor beter onderwijs en werkgelegenheid voor jongeren uit minder vermogende wijken is erg belangrijk geweest. Hij komt met realistische voorstellen en weet zo verschillende partijen in de stad mee te krijgen met zijn plannen. Daarnaast denk ik dat hernieuwde aandacht voor het werk van Willem Drees geen kwaad kan. Hij heeft laten zien dat een groeiende economie samen kan en moet gaan met het waarborgen van de bestaanszekerheid voor groepen die het moeilijk hebben.”

“Ik vind dat Sofyan Mbarki het de laatste jaren in Amsterdam geweldig heeft gedaan.”

Wat was je eerste echte kennismaking met de PvdA of PvdAers en hoe ervaarde je dat?
“Ik ben de afgelopen jaren een aantal keer naar PvdA bijeenkomsten geweest met vrienden die lid waren. Wat ik altijd mooi vond was de diversiteit die ik er tegenkwam. Je ziet dat veel bedrijven en politieke partijen geforceerd op zoek zijn naar diversiteit terwijl dat bij de PvdA vanzelf gaat. Het is een partij die mensen van verschillende afkomsten, beroepen, leeftijden en opleidingsniveaus trekt. Dat zorgt voor een kruisbestuiving die uniek is.”

Wat wil je verder uit je PvdA-lidmaatschap halen?
“Zoals ik al zei wilde ik actief worden. Ik heb tijdens mijn studententijd gewerkt als journalist en zet nu deze ervaring in als lid van het communicatieteam van de PvdA Amsterdam. We gaan de partij in aanloop naar de komende verkiezingen zo goed mogelijk profileren.”

“Je ziet dat veel bedrijven en politieke partijen geforceerd op zoek zijn naar diversiteit terwijl dat bij de PvdA vanzelf gaat.”

Wat vind je het mooiste aan de stad Amsterdam?
“Het is misschien een cliché maar dat is voor mij de diversiteit. Het is een stad waar van oudsher mensen van de hele wereld naar toe trekken en dat zie ik bijvoorbeeld terug in mijn vriendengroep. In Amsterdam is het daardoor makkelijk om andere talen te leren en nieuwe muziek en keukens te ontdekken.”

Welke problemen in de stad moet de PvdA als het kan morgen meteen oplossen?
“Taalachterstand bij jonge kinderen is in veel wijken in Amsterdam een hardnekkig probleem. Een taalachterstand maakt voor de buitenwereld de talenten van een kind onzichtbaar. Hierdoor wordt in een vroeg stadium de route naar een goede opleiding of baan die aansluit bij de kwaliteiten van een kind geblokkeerd. Ik zou graag zien dat er wordt ingezet op een sterke leescultuur om dit probleem te bestrijden.” 

We zitten door de coronacrisis in een rare tijd, maar ook leerzame tijd. Welke lessen vind jij dat we uit deze tijd moeten trekken?
“Veel mensen zijn erachter gekomen dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. Als de coronacrisis straks voorbij is moeten we proberen niet al te individualistisch te leven maar juist proberen te denken vanuit het idee van een gemeenschap.”

Tot slot, er komen landelijke verkiezingen aan in maart. Kun jij uitleggen waarom mensen PvdA moeten gaan stemmen?
“Je ziet dat er partijen en opiniemakers zijn die ons wantrouwen voor de buurman proberen aan te praten. De PvdA zorgt juist voor verbinding tussen verschillende groepen in een tijd waarin dat het hardst nodig is. Andere punt is dat zorgmedewerkers, leraren en agenten, die essentieel zijn voor onze samenleving, niet voldoende voor hun werk worden beloond. De PvdA zet zich in voor eerlijke salarissen en betaalbare woningen voor mensen die essentieel werk doen maar hun werk niet om het salaris hebben uitgekozen.”

“De PvdA zorgt voor verbinding tussen verschillende groepen in een tijd waarin dat het hardst nodig is.”

Wil jij net als Karim ook lid worden van de PvdA? Klik dan hier! 

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Nikki Verhoeven (22)

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Nelson Addo (23)

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Mario Bijker (27)

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Geertje Hulzebos (29)

Lees ook: Nieuw bij de PvdA: Willem Mesman Schultz (20)