Door op 16 oktober 2015

Nieuw bestuurslid & vacante bestuursfunctie

In november 2014 is het afdelingsbestuur van PvdA Amsterdam door de leden verkozen: negen mensen die samen met fractie & vereniging werken aan de ambities voor onze partij in Amsterdam. In de ledenvergadering van november 2015 wordt voorgesteld om in te stemmen met een gewijzigde portefeuilleverdeling en twee nieuwe bestuursleden.

Nadat Eline Bosman haar bestuurswerk moest neerleggen omdat het niet meer te combineren was met haar werk, vond een herschikking van taken en een vacatureprocedure plaats (zie dit nieuwsbericht). Het bestuur stelt in de algemene ledenvergadering op 12 november voor om Amel Namane te benoemen als nieuw algemeen bestuurslid. Met haar achtergrond en enthousiasme past ze uitstekend in het profiel van de vacante plek.

Kandidaat-bestuurslid Amel Namane

Kandidaat-bestuurslid Amel Namane

Amel Namane

Amel (27) is geboren Amsterdamse, studeert Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie in Leiden en volgde daar een minor Politicologie. Ze was actief in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en werkt als zelfstandig ondernemer.

Nog een vacante bestuursplek
Ook Jelle Menges heeft in oktober helaas moeten besluiten om zijn bestuursfunctie op te geven, vanwege een onmogelijke combinatie met nieuwe studie- en werkomstandigheden. In dit blog licht hij zijn besluit toe. Het bestuur heeft nu opnieuw een tussentijdse procedure gestart om de samenstelling te completeren.

Profiel

Op basis van de ambities van het bestuur wordt gezocht naar iemand die zich herkent in het werkplan van de vereniging en de rolopvatting van het bestuur, actiegericht is, en met energie en verbindingskracht bijdraagt aan de activering en ondersteuning van de vereniging. De portefeuille zal zich richten op de ontwikkeling en realisatie van politieke ambities op lange-termijn, de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2018 en de ontwikkeling van vernieuwende en inhoudelijke activiteiten. Ervaring in een politiek en/of bestuurlijke omgeving is daarbij belangrijk. Gestreefd wordt naar een divers team, zie voor de huidige samenstelling deze pagina.

De profielschets (Profielschets bestuursleden 2014-2016) die is gebruikt voor de samenstelling van het bestuur is uiteraard nog van toepassing.

Procedure

Vanwege het karakter van de tussentijdse gewijzigde bestuurssamenstelling is gekozen voor een beknopte procedure om de plek in te vullen: mensen die interesse hebben wordt gevraagd om zich uiterlijk dinsdag 27 oktober met een korte motivatie en beknopt CV te melden via het mailadres bestuur.amsterdam@pvda.nl.

Meer informatie en vervolg

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Herman Wiersema, afdelingsvoorzitter: 0615068600 of herman.wiersema@bestuurpvdaamsterdam.nl. De bestuursleden Ester Fabriek, Adam Sibarani en Herman Wiersema zullen een enkelvoudige voordracht doen aan het bestuur. Tijdens de ALV in november zal om formele instemming worden gevraagd voor de voorkeurskandidaat zoals die door het bestuur wordt voorgedragen. Conform de statuten is daarbij gelegenheid om een tegenkandidaat aan te dragen.