Door op 1 februari 2017

Meer invloed bewoners op bestuur West

Mooi nieuws uit Amsterdam West, waar het stadsdeel haar bewoners een nieuw grondrecht geeft: het recht van agendering. Via het online platform Stem van West kunnen ze direct invloed uitoefenen op de bestuursagenda in West.

Jeroen van Berkel, namens de PvdA lid van het dagelijks bestuur West, wil bewoners zo nog meer enthousiasmeren om mee te denken over hun buurt. ‘Bewoners hebben een hele scherpe kijk op wat er nodig is in hun buurt en die ervaring moeten we gebruiken’, licht Van Berkel toe. ‘Door mensen te betrekken bij plannen voor hun buurt, wordt meer saamhorigheid gekweekt en voelen ze ook meer verantwoordelijkheid. Maar het kan ook zo zijn dat bewoners de mening van het Algemeen Bestuur willen horen over actuele ontwikkelingen.’

Op het online platform plaatst een bewoner een plan, idee of stelling. Andere bewoners kunnen hier voor of tegen stemmen. Iedere maand wordt het voorstel met de meeste stemmen direct geagendeerd op de agenda van raad van het stadsdeel. Die spreekt erover samen met de indieners en besluit over het vervolg

‘Op verkiezingsdag wordt iedere stem geteld, op alle andere dagen wordt elke stem gehoord’, dat is het doel dat we nastreven en daarvoor ontwikkelen we allerlei instrumenten’ aldus Van Berkel.

Het platform sluit aan op het streven van de PvdA om de buurt direct te betrekken bij de buurt en agenda van de bestuurscommissie. Zo organiseerde Van Berkel al eerder een ontwerpwedstrijd voor de fietstunnel in de Spaarndammerbuurt en een burgertop met gelote deelnemers in De Hallen in Oud-west. Vanuit zijn politieke rol kan hij de bewoner de juiste weg wijzen of de juiste middelen aanbieden.

Lees ook het interview met Jeroen van Berkel op de site van stadsdeel West.

Meer info over verschillende nieuwe instrumenten: www.openstadsdeel.nl