3 juni 2021

Marjolein Moorman voorgedragen als lijsttrekker PvdA Amsterdam

Door: Job Cohen

Vanuit de kandidaatstellingscommissie dragen wij met veel trots en plezier Marjolein Moorman voor als lijsttrekker van de PvdA Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 24 juni zal deze voordracht officieel worden behandeld.

Procedure
De kandidaatstellingscommissie had de opdracht om kandidaten voor het lijsttrekkerschap marginaal te toetsen aan het vastgestelde profiel voor de lijsttrekker. Marjolein voldoet aan de eisen uit het profiel. Er waren geen andere kandidaten die hebben gereageerd op de vacature. Daarmee is Marjolein voorgedragen als enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

Oordeel
De kandidaatstellingscommissie heeft zich vergewist van de voortreffelijke wijze waarop Marjolein de afgelopen periode niet alleen als wethouder heeft geopereerd, maar daarmee tegelijkertijd ook het sociaal-democratische gedachtegoed heeft uitgedragen op een wijze die haar ook landelijke positieve bekendheid en aanzien heeft gegeven. Naar het oordeel van de kandidaatstellingscommissie is zij aldus een voortreffelijke kandidaat om onze lijst bij de komende verkiezingen aan te voeren.

Sinds 2010 is Marjolein actief voor de PvdA Amsterdam. Eerst als raadslid, vanaf 2012 als fractievoorzitter en sinds 2018 is zij wethouder onderwijs, armoede en inburgering. Dag in, dag uit zet zij zich in voor de kansengelijkheid van alle Amsterdammers. En met resultaat. Bijvoorbeeld door meer te investeren in goed onderwijs voor kinderen die dat het hardste nodig hebben, door leraren in Amsterdam een grote stedenbonus te bezorgen en door jongeren uit de schulden te helpen die de hoop hadden verloren op een schuldenvrije toekomst. Haar inzet en passie is niet alleen voor ons duidelijk geweest, we denken dat we inmiddels kunnen spreken van een nationale wethouder kansengelijkheid. Regelmatig berichten de landelijke media over de resultaten van haar werk en door de televisieserie Klassen konden miljoenen kijkers allemaal letterlijk zien hoe zij haar strijd voert. Met lef en liefde, een sociaaldemocraat in hart en nieren.

Met vriendelijke groet,

namens de kandidaatstellingscommissie,

Job Cohen
Voorzitter Kandidaatstellingscommissie PvdA Amsterdam

Doe met ons mee!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.