8 mei 2008

Manon antwoordt op brief Eric van der Burg

Beste Eric,

Hartelijk dank voor je brief van 28 april. Dank ook voor de suggestie om onze energie beter te gebruiken. Ik waardeer jou zeer als collega om je heldere politieke lijn die inhoudelijk weliswaar vaak anders is dan de mijne, maar wel altijd oprecht is. Daarom vind ik het jammer dat je je de laatste tijd wel eens overgeeft aan politiek die niet is gericht op de inhoud.

Twee voorbeelden. Jullie melden overal voor uitbreiding van preventief fouilleren te zijn. Op het moment dat er een uitbreiding van preventief fouilleren in Amsterdam wordt voorgesteld, stemmen jullie echter tegen. Niet om de inhoud, maar "om de PvdA een signaal te geven dat ze niet met de VVD maar met GroenLinks in het college zitten".
En jij zegt in het debat dat je Freek Ossel een goede wethouder vindt. Toch stem je blanco omdat de PvdA intern niet duidelijk zou zijn. Dat is erg jammer, vooral voor de kandidaat. Zoals ik in het debat al zei: wij steunden onze kandidaat unaniem. En wat er in de interne sollicitatieprocedure allemaal wel en niet gebeurt, is geen zaak voor jou, net zo min als jullie interne kandidaatstellingprocedure een zaak voor ons is.

De PvdA stond onlangs weer voor een lastige vraag, namelijk het zoeken van een wethouder voor Amsterdam, een zware maar mooie baan. De PvdA heeft daarbij gedaan wat ze altijd doet: rekening houden met cultuur en etniciteit bij gelijke geschiktheid. Freek Ossel werd voorgedragen en in de gemeenteraad werd gemeld, dat de PvdA hem unaniem zal steunen. Het was dus volstrekt duidelijk hoe de PvdA tegen de kandidaat-wethouder aankijkt.

Ik vind het dan ook oprecht jammer dat de VVD geen zelfstandig politiek oordeel heeft gegeven over de wethouderskandidaat door blanco te stemmen. Blijkbaar is een interne discussie binnen de PvdA voor de VVD belangrijker dan haar eigen politieke oordeel of dan wat er door de PvdA in de gemeenteraad wordt gezegd, namelijk dat we unaniem achter onze eigen kandidaat staan.

Ik hoop en verwacht dat we ook in de komende tijd van mening blijven verschillen op inhoud maar tegelijkertijd zullen blijven samenwerken waar dat in het belang van de stad is.

Hartelijke groet,

Manon van der Garde
Fractievoorzitter PvdA Amsterdam