Door op 19 maart 2015

Maarten Poorter loopt stage: ‘Meer investeren in welzijn’

Zorg wordt steeds meer thuis of in de buurt aangeboden. Welzijnswerk (ofwel: maatschappelijke dienstverlening) wordt daarom steeds belangrijker: bij het tegengaan van eenzaamheid, bij het voorkomen van schulden, bij alledaagse vragen over sociale voorzieningen. Ik bood me aan als stagiair-voor-twee-dagen bij Stichting Doras is Noord. Ik vroeg Doras om me alle facetten van het welzijnswerk te laten zien, en ervaren. Ik heb twee intensieve dagen meegelopen, vele bijzondere gesprekken gevoerd en de handen uit de mouwen gestoken waar ik kon. Hier schrijf ik een verslag van mijn ervaringen.

Bijzonder was mijn ontmoeting met een groep mantelzorgers die deelnemen aan het programma AMWAHT (Amsterdamse Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst). Alle deelnemers (8 vrouwen en 1 man) geven al jaren intensieve mantelzorg aan hun partner, (schoon)ouder en/of kind. Iedere mantelzorger deed om de beurt haar of zijn vaak emotionele verhaal. Voor alle mantelzorgers was deze cursus de eerste keer dat ze hun ervaringen met mantelzorg konden delen. Veel mantelzorgers houden weinig tijd meer over voor zichzelf; veel mantelzorgers voelen zich eenzaam. Deze cursus van 10 maanden helpt om weer aan een eigen toekomst te werken.

Samen met vrijwilliger Hilda bracht ik warme maaltijden aan huis. Een selecte groep cliënten krijgt de maaltijd dagelijks warm thuis. De maaltijdservice is niet langer gesubsidieerd, maar Doras houdt deze service vol omdat het gewaardeerd wordt door de cliënt en het een belangrijke manier is om een oogje in het zeil te houden. Het doet de ouderen zichtbaar goed; moeilijk is het om na een praatje van krap een minuut de oudere alleen te moeten achterlaten: de auto staat immers vol met dampende maaltijden en het moet in 2,5 uur zijn voltooid. Misschien was die ene minuut hun enige praatje van de dag.

Het meest vrolijke onderdeel was ongetwijfeld mijn bezoek aan ‘Noord zingt’, een vrolijk koor waarbij iedereen welkom is. Het repertoir is een mengeling van levenslied en gospel. Na 2 minuten stond ik Aan de Amsterdamse grachten te zingen. Voor veel deelnemers is het koor een eerste kennismaking met Doras; het koor opent deuren. Mensen vertellen onderling hun verhaal, en doen vertrouwen op. Ik heb beloofd nog eens langer terug te komen om mee te zingen en over politiek te praten (op verzoek van enkele koorleden).

Doras doet veel aan schuldhulpverlening. Ik heb tijdens de cursus ‘Grip op geld’ cliënten geholpen hun administratie op orde te brengen en ik ben meegeweest naar een huisbezoek van team Eropaf. Het gezin dat we bezochten bleek zo grote schulden te hebben dat een huisuitzetting dreigt. Heel confronterend om de wanhoop in de ogen van deze mensen te zien. Eropaf kwam voor dit gezin eigenlijk te laat: een poging tot schuldsanering was eerder al mislukt. Dit laat wel zien hoe belangrijk vroegtijdige schuldhulpverlening is.

Welzijnswerk is een belangrijke schakel in de aansluiting tussen formele en informele zorg. Maatschappelijke dienstverleners spelen hebben daarmee een centrale plaats in de wijkzorgteams. We willen kleine problemen klein houden: zorgen dat de problemen van mensen niet gaan opstapelen totdat ze het zelf niet meer redden. Investeren in welzijnswerk in alle facetten is daarom zo belangrijk. Om eenzaamheid tegen te gaan. Om schulden niet te laten oplopen. Om relatief eenvoudige vragen over sociale voorzieningen beantwoord te krijgen.

Ik wil alle medewerkers, vrijwilligers en cliënten van Doras hartelijke bedanken.