3 september 2021

Maak van diversiteit & inclusiviteit prioriteit bij voorzittersverkiezing

Maak vernieuwing op het vlak van diversiteit & inclusiviteit prioriteit bij de verkiezing van een nieuwe PvdA voorzitter.

Door: het stedelijk bestuur en gemeenteraadsfractie PvdA Amsterdam en het landelijk Netwerk Diversiteit

De Partij van de Arbeid is een partij van en voor iedereen. De sociaal-democratische principes  van solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkheid zijn al 75 jaar de basis voor de strijd tegen het onrecht waar minderheden in onze samenleving mee worden geconfronteerd, o.a. discriminatie, uitsluiting en racisme. In haar rijke geschiedenis is de PvdA altijd een voorloper geweest op het gebied van inclusie. Via politieke doorbraken voor gelijke berechtiging en kansen voor mensen ongeacht hun geslacht, seksuele geaardheid, achtergrond of geloof. En door als eerste partij het aantal zetels in de Tweede Kamer tussen mannen en vrouwen gelijk te verdelen en mensen uit alle achtergronden te kandideren voor politieke functies. Het heeft van ons een partij gemaakt waar mensen van alle achtergronden en levensbeschouwingen niet alleen welkom zijn, maar ook in hun kracht worden gezet om een progressieve, inclusieve agenda te voeren. 

“In haar rijke geschiedenis is de PvdA altijd een voorloper geweest op het gebied van inclusie (…) Maar behaalde successen in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.”

Maar behaalde successen in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Wij moeten helaas constateren dat de PvdA zich de afgelopen jaren onvoldoende heeft laten zien en horen op het thema inclusiviteit, waarbij uitspraken van sommige voormalig politiek leiders in het verleden en zelfs huidige standpunten niet passen bij een brede, progressieve partij. Doordat wij de aansluiting zijn verloren met organisaties die zich in de frontlinie bevinden van de strijd tegen racisme en uitsluiting, zijn onze eigen ideeën op dit thema ook vaak achterhaald of afwezig. Nederland verandert intussen snel. Steeds meer groepen laten zich niet langer wegzetten en claimen hun rechtmatige plek in de samenleving. Tegelijkertijd laten de toeslagenaffaire, discriminatie op de arbeidsmarkt en vele andere voorbeelden zien dat veel nog beter moet. Zo’n maatschappij heeft een sociaal democratische beweging nodig die zich blijft vernieuwen. Oude methoden zijn immers sleets geworden: een diverse kandidatenlijst alleen is een te oppervlakkig antwoord en nieuwe thema’s dienen zich aan.

“Nederland verandert snel. Zo’n maatschappij heeft een sociaal democratische beweging nodig die zich blijft vernieuwen.”

De vacature van PvdA voorzitter biedt een kans voor een herleving van de PvdA als progressieve, brede, inclusieve volkspartij die een bondgenoot is voor allen die strijden tegen discriminatie, uitsluiting, onrechtvaardigheid en racisme. Maar dit gaat niet vanzelf. Het vereist een voorzitter die voortdurend luistert, leert en de leden van de PvdA meeneemt in de sociaal-culturele vernieuwing binnen de partij (en daarbuiten). En die actief werkt aan de ontwikkeling van ideeën en politici om daarin het voortouw te nemen. Alleen zo blijft de PvdA ook in de 21e eeuw een progressieve en relevante beweging.

“De vacature van PvdA voorzitter biedt een kans voor een herleving van de PvdA als progressieve, brede, inclusieve volkspartij die een bondgenoot is voor allen die strijden tegen discriminatie, uitsluiting, onrechtvaardigheid en racisme.”

De komende weken zullen kandidaat-voorzitter door heel het land in gesprek gaan met elkaar en de leden. Wij roepen alle kandiaat-voorzitters op om diversiteit, inclusiviteit en sociaal-culturele vernieuwing een prominent onderdeel te laten zijn van dit gesprek. 

Het bestuur en de fractie van de PvdA Amsterdam

Landelijk Netwerk Diversiteit