Door Dennis Boutkan op 15 juni 2016

Maak van de stad geen pretpark

Geen stad kent meer festivals dan Amsterdam. Hoe ga je daar als stad mee om? Een tijdje terug schreven we het pamflet De Paradox van de Ideale Stad* met onze zeven uitgangspunten hoe we omgaan met de drukte in de stad. We zijn blij dat we hiervan delen terugzien in de uitgangspunten die burgemeester van der Laan beschrijft in zijn nieuwe evenementenbeleid.
‘Maak van de stad geen pretpark’
Heel veel mensen genieten van Amsterdam, zowel bewoners als bezoekers. Maar steeds meer Amsterdammers ervaren, naast plezier, ook overlast van toename van evenementen en festivals op onze pleinen, in onze de grachten en in onze parken.

Het nieuwe evenementenbeleid gaat in tegen de trend van liberaliseren en zoekt de nuance tussen de belangen van alle groepen. Het plezier van de een, mag niet ten koste gaan van de leefkwaliteit van de ander. De burgemeester wil ‘evenementen de komende jaren beter en slimmer gaan organiseren’ én ‘met meer aandacht voor de omgeving en de impact op de stad. Het nieuwe beleid moet zorgen voor een betere balans tussen veilige en feestelijke evenementen en het voorkomen van een onredelijke belasting op de omgeving en de stad.’

Mijn fractie en ik staan achter de volgende uitgangspunten van de burgemeester:

  • de stad is er primair voor de bewoners en events moeten een verbinding leggen met Amsterdam en Amsterdammers onderling. Het evenement moet dus bij een locatie passen en kwaliteit toevoegen aan de stad.
  • betere spreiding van festivals door de stad naar binnen en buiten de ring
  • meer inspraak voor bewoners

We zijn kritisch als het gaat om de volgende punten:

  • we zijn kritisch op het aanleggen van voorzieningen in parken om evenementen mogelijk te maken. Leidt dit niet tot méér festivals per park?
  • Bij meerjarenvergunningen moet er paal en perk worden gesteld aan het maximum aantal bezoekers

 

*De paradox van de ideale stad: de aantrekkingskracht is van levensbelang voor een vitale, moderne wereldstad en tegelijkertijd is de enorme druk een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van de stad.

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. Dennis is woordvoerder

Meer over Dennis Boutkan