Door Marjolein Moorman op 6 augustus 2012

Maak kwaliteit Amsterdamse MBO’s inzichtelijk

Jongeren en hun ouders hebben recht te weten of ze een goede opleiding kiezen. Zeker in deze tijd van oplopende jeugdwerkloosheid en onvoldoende aansluiting bij de arbeidsmarkt. Introduceer een kwaliteitswijzer met duidelijke, transparante informatie over de kwaliteit van het MBO onderwijs in de stad, is mijn oproep aan het College. Het MBO is de afgelopen jaren vaak slecht in het nieuws. Eenderde van de allerslechtste MBO opleidingen staat in onze stad. In navolging van de succesvolle kwaliteitsaanpak basisonderwijs kan ook het MBO worden aangepakt.

In het basisonderwijs heeft de kwaliteitsaanpak van Lodewijk Asscher de afgelopen jaren geleid tot meer transparantie, samenwerking en duidelijke afspraken. Eenzelfde aanpak is hard nodig voor de Amsterdamse MBO opleidingen. Duidelijke kwaliteitseisen en een overzichtelijke kwaliteitswijzer zijn een eerste, belangrijke stap naar kwalitatief beter onderwijs in de stad. Meer transparantie leidt er weer toe dat opleidingen beter aanspreekbaar zijn op hun resultaten en verbeteringen sneller gaan. Zo blijft de imagoschade beperkt tot die scholen die het inderdaad niet goed doen en worden MBO studenten optimaal voorbereid op hun toekomst. Bovendien zal dit uiteindelijk leiden tot een hogere kwaliteit van álle MBO-opleidingen.

Met eenderde van de allerslechtste MBO opleidingen in Nederland en in totaal 62 opleidingen onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie, is het Amsterdamse MBO gemiddeld het slechtste van het land. Dat terwijl de meeste opleidingen het prima doen en bekwame gediplomeerden afleveren. Ik ben met de Mokumse MBO Marathon zelf langs de Amsterdamse scholen gegaan en sprak veel tevreden leerlingen. Maar ook jongeren die onzeker zijn of de opleiding die ze volgen voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt. Terwijl het Amsterdamse bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleid personeel.

De kwaliteitswijzer MBO kan een uitbreiding zijn van de gids middelbaar beroepsonderwijs, die al jaarlijks wordt uitgegeven door de gemeente en gratis beschikbaar wordt gesteld. Gewoon alle informatie in een handig overzicht. Jongeren èn hun ouders kunnen dan een juiste en weloverwogen keuze maken voor een goede opleiding.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman