Door op 1 april 2016

Liefde en aandacht centraal bij zorg demente Amsterdammer

Demente Amsterdammers verdienen liefdevolle dagbesteding in een vertrouwde omgeving. Er zijn steeds meer risico’s die dat onmogelijk maken, omdat rendementsdenken in de zorg meer en meer aanwezig lijkt te zijn. Daarom heeft de PvdA volgens een motie afgedwongen dat liefdevolle zorg nog steeds centraal blijft staan.

VVD-wethouder Van der Burg wil zorg steeds meer gaan financieren op basis van behaald resultaat (door de zogenaamde resultaatgerichte financiering). Dit betekent dat niet meer per uur wordt betaald, maar op basis van de succesvol geleverde dienst. De PvdA Amsterdam waakt voor te veel doel- en rendementsdenken in de zorg. Bij Hulp bij het huishouden is het al ingewikkeld genoeg om te meten of een huis schoon en leefbaar is en we vernemen op 5 april van de rechter of deze werkwijze houdbaar is. Maar voor dagbesteding ligt dit nog ingewikkelder: hoe meten we het resultaat van dagbesteding voor demente mensen?

De PvdA heeft daarom een motie ingediend om te garanderen dat liefdevolle zorg centraal moet staan zonder doelen in de vorm van toewerken naar vrijwilligerswerk of andere vormen van participatie, en dat cliënttevredenheid leidend moet zijn bij het beoordelen van de kwaliteit van de zorg. Poorter: “Geef dementerende ouderen een mooie laatste periode van hun leven en ga niet allemaal eisen en prestatiedoelen stellen: een goede veilige, vertrouwde, liefdevolle omgeving en zorg die samen met mantelzorgers wordt ingevuld’.

Hoe de kwaliteit van de dagbesteding wordt beoordeeld, moeten we veel meer laten afhangen van het oordeel van de cliënt en hun mantelzorgers. Een van de belangrijkste doelen van de decentralisaties van de zorg is immers beter te gaan luisteren naar de cliënt.

De PvdA is tevreden over de uitwerking van de respijthuizen in de buurt. Buurtgerichte logeervoorzieningen in de buurt kennen we niet echt in Amsterdam. Daarom is het wel echt belangrijk dat de initiatieven die nu in de stad ontstaan goed begeleid worden. Juist hier hebben we behoefte aan een faciliterende overheid die meedenkt en helpt om opstartproblemen op te lossen. De PvdA heeft met moties al diverse malen om gevraagd.