5 november 2020

Lian Heinhuis geïnstalleerd, Arjan Miedema nieuw duoraadslid

Lian Heinhuis (33) is vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de PvdA Amsterdam. Lian neemt in de fractie van de PvdA Amsterdam de plek van Carolien de Heer in die onlangs geïnstalleerd werd als bestuurder in stadsdeel West. Arjan Miedema (33) neemt op zijn beurt de positie van Lian Heinhuis over als duoraadslid. Ook hij werd vanavond geïnstalleerd.

Veel van de onderwerpen die Lian Heinhuis als raadslid in haar portefeuille krijgt, zijn bekend terrein voor haar. Zo gaat ze namens de fractie van de PvdA Amsterdam het woord voeren op o.a Onderwijs en Duurzaamheid, onderwerpen die ze als duoraadslid ook al behandelde in de commissie. Daarnaast neemt ze het onderwerp Armoede & Schuldhulpverlening over van Carolien de Heer en neemt ze plaats in de enquetecommissie van het Afval Energie Bedrijf. Wil je meer weten over Lian en haar plannen? In een kennismakingsvideo op ons Youtube-kanaal stelt ze zich nader voor!

Arjan Miedema nieuw duoraadslid
Arjan Miedema is in het dagelijks leven senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een bekende binnen de PvdA Amsterdam. De in Amsterdam-Oost wonende Miedema is al meerdere jaren actief voor de vereniging, waarvan de laatste twee jaar als bestuurslid van de stedelijke afdeling. Als duoraadslid zal hij in de commissies de komende tijd het woord gaan voeren op de onderwerpen Werk & Inkomen, Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit en Water. Miedema kan niet wachten om te beginnen: “We leven momenteel in uitzonderlijke en onzekere tijden. Juist nu wil ik me inzetten voor goed werk en zekerheid voor Amsterdammers, in een toegankelijke stad waar iedereen een plek heeft.”

Door de wisselingen in de fractie van de PvdA Amsterdam zijn ook een aantal portefeuilles herverdeeld. Bekijk hieronder de nieuwe portefeuilleverdeling van de fractie van de PvdA Amsterdam.

Raadsleden

Sofyan Mbarki:
Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Preventie jeugdcriminaliteit, Vluchtelingen & Ongedocumenteerden, Handhaving & Toezicht (Commissie Algemene Zaken)

Bouwen en Wonen, Ontwikkelbuurten, Dierenwelzijn, Openbare Ruimte & Groen, Reiniging (Commissie Bouwen & Wonen)

Werk & Inkomen (Commissie Werk, Inkomen & Onderwijs)

Sport & Recreatie, MBO (Commissie Zorg, Jeugdzorg & Sport) 

Hendrik-Jan Biemond:
Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed, Democratisering, Gemeentelijk Vastgoed, ICT en Digitale Stad, Dienstverlening, Personeel en Organisatie, Coördinatie Bedrijfsvoering, Inkoop (Commissie Kunst, Diversiteit & Democratisering)

Ruimtelijke Ordening, Zuidas en Marineterrein, Grondzaken (Commissie Ruimtelijke Ordening)

Financiën en Economische Zaken (Commissie Financiën, Economische Zaken & Duurzaamheid)

Nenita La Rose:
Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid (Commissie Kunst, Diversiteit & Democratisering)

Zorg, Jeugdzorg en Ouderen (Commissie Zorg, Jeugdzorg & Sport)

Dennis Boutkan:
Algemene Zaken, Juridische Zaken, Communicatie, Raadsaangelegenheden (Commissie Algemene Zaken)

Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit en Water (Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit & Water)

Deelnemingen, Schiphol, Amsterdamse Haven, Balans in de Stad (Commissie Financiën, Economische Zaken & Duurzaamheid)

Lian Heinhuis:
Armoede & Schuldhulpverlening, Onderwijs, Voorschool, Kinderopvang & Naschoolse voorzieningen, Volwasseneneducatie, Laaggeletterdheid & Inburgering (Commissie Werk, Inkomen & Onderwijs)

Energietransitie (Commissie Ruimtelijke Ordening)

Duurzaamheid & Circulaire Economie (Commissie Financiën, Economische Zaken & Duurzaamheid)

Duoraadsleden

Tom Leenders:
Bouwen en Wonen, Ontwikkelbuurten, Dierenwelzijn, Openbare Ruimte & Groen, Reiniging (Commissie Bouwen & Wonen)

Ruimtelijke Ordening, Zuidas en Marineterrein, Grondzaken (Commissie Ruimtelijke Ordening)

ICT en Digitale Stad (Commissie Kunst, Diversiteit & Democratisering)

Arjan Miedema:
Werk & Inkomen (Commissie Werk, Inkomen & Onderwijs) 

Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit, Water (Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit & Water)