Door Sofyan Mbarki op 20 mei 2015

Instroom niet-Westerse agenten in Amsterdam neemt dramatisch af

De instroom van niet-Westerse agenten in Amsterdam is in 2014 dramatisch afgenomen. Dat blijkt uit de cijfers die burgemeester Van der Laan overlegt naar aanleiding van vragen van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki. In 2014 stroomden slechts vier nieuwe agenten van uit etnische gemeenschappen in bij de politie, ten op zichte van 89 autochtone agenten. Sofyan Mbarki noemt die cijfers dramatisch en hoopt op daadkracht van het Amsterdamse college om dit probleem aan te pakken.

Mbarki bepleit dat (jonge) allochtone agenten bij de politie broodnodig zijn, zeker ook in de strijd tegen liquidaties. ‘Die jongens zijn namelijk veel beter in staat informatie netwerken aan te leggen in de stad, die kunnen het uiterlijke verschil tussen Achmed en Mohammed zien en onthouden en die verstaan de mengelmoes van straattaal, Arabisch en Nederlands die die jongens praten. Kortom, allerlei kwaliteiten die het korps goed kan gebruiken.’

Ondanks dat de werving en selectie vooral een taak van de Nationale Politie zelf is, pleit Mbarki ervoor dat de gemeente hier zijn hulp bij aanbiedt. ‘Dat kan zijn door een eigen topadviseur vrij te maken, of door een gerespecteerde oud-commissaris zoals een Eric Nordholt aan te stellen. Als het college zijn prioriteiten kent, maakt het geld vrij om dit probleem op te lossen’.

Bekijk ook het interview dat Sofyan Mbarki aan AT5 gaf.

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de  Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki