Door op 12 juli 2012

In ons Amsterdam is niemand eenzaam

Te veel mensen in Amsterdam voelen zich eenzaam. Vooral onder ouderen zijn er mensen die nauwelijks de deur uitkomen. Er gaan soms weken voorbij waarin ze niemand spreken. Sociaal isolement en eenzaamheid vreten aan je. Je hebt het idee dat er niemand is om op terug te vallen. Dat is slecht voor de gezondheid; volgens experts zelfs slechter nog dan roken, alcoholgebruik en overgewicht. De PvdA vindt dat eenzaamheid moet worden tegengegaan. In een sociale stad als Amsterdam zouden we wat meer oog voor elkaar moeten hebben.

We hebben daarom in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor dit probleem via één van de instrumenten die ons ter beschikking staan: de vaststelling van de visienota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We vinden het belangrijk dat eenzame mensen meer gaan meedoen. Buiten komen, mensen blijven ontmoeten, samen boodschappen doen. Dat kan door in buurten projecten te organiseren, zoals eettafels en maatjesprojecten. Dat kan door wat meer oog voor elkaar te hebben in de buurt. Een praatje op straat kost niets. Wij denken ook dat mensen uit hun sociale isolement kunnen komen door zelf vrijwilligerswerk te gaan doen.

We vragen de wethouder onze voorstellen verder uit te werken. Wij zullen de komende tijd de daad bij het woord voegen. Bijvoorbeeld door actief mee te doen in de week tegen de eenzaamheid van 29 september tot 5 oktober 2012.

Doe jij ook mee?