Door op 16 januari 2014

Ilhame Saadi: Amsterdam is mijn thuis

Tot aan de verkiezingen op 19 maart stellen we al onze kandidaat-raadsleden op onze site voor. We beginnen met Ilham Saadi, die op nummer 12 staat. Ilham woont in stadsdeel Zuid en is interim legal counsel bij onder meer Deutsche Bank, KLM en het ministerie van Economische Zaken. Wij stelden Ilham een aantal vragen:

1. Wat maakt Amsterdam voor jou zo bijzonder?

In Amsterdam heerst een onbevooroordeelde en open sfeer. Iedereen kan en mag zichzelf zijn zonder te worden beoordeeld en veroordeeld. De kosmopolitische sfeer -het is natuurlijk een wereldstad- maakt dat iedereen zich er met gemak thuis voelt. Ten slotte is Amsterdam mijn geboortestad, ben ik hier naar school en de universiteit geweest. Amsterdam is mijn thuis.

2. Waarom wil je graag voor de PvdA de raad in?

Ik draag de beginselen van de Partij van de Arbeid een warm hart toe. Sociaal-democratische waarden als gelijkheid/gelijke kansen en solidariteit zijn van belang voor een gezonde samenleving waarin iedereen kan meedoen en meedraaien. De PvdA heeft er uiteindelijk mede voor gezorgd dat ik mij hebben kunnen ontwikkelen en mijn dromen heb kunnen waarmaken. De PvdA staat namelijk  voor goed onderwijs voor iedereen . Graag zou ik nu mijn steentje willen bijdragen aan het realiseren van de dromen van andere Amsterdammers.

3. Wat is voor jouw hét thema tijdens de verkiezingen 2014?

In mijn ogen is dat het bestrijden van werkloosheid en armoede. Ik zie veel mensen om mij heen -jong en oud- die wezenloos toekijken hoe de recessie heeft huisgehouden en ervoor heeft gezorgd dat zij zonder baan zitten. Mensen die bijvoorbeeld na een dienstverband van een paar decennia op straat komen te staan, maar ook jongeren die ondanks hun kwalificaties niet aan de bak komen. Kinderen die in armoede leven, doet mij pijn in mijn hart.

4. Waarom moet de PvdA een zo goed mogelijk resultaat halen?

De PvdA moet zo groot mogelijk worden, zodat we een sterke sociale coalitie kunnen vormen die de allerkwetsbaarsten juist in deze tijd van bezuinigingen niet in de steek laat. De economie zal in de nabije toekomst aantrekken maar dan moeten we straks niet mensen aantreffen die inmiddels dusdanig harde klappen hebben gekregen dat ze echt gehavend zijn (bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, wonen, zorg), terwijl er straks weer volop mogelijkheden zijn qua bijvoorbeeld werk.

5. Op welk resultaat van de PvdA ben je trots?

Ik ben heel trots op onze erop-af-mentaliteit en de resultaten die dit met zich mee heeft gebracht voor bijvoorbeeld de kwaliteit van het basisonderwijs in Amsterdam!

6. Wat moeten Amsterdammers over jou weten?

Dat ik iemand ben die haar ogen nooit zal sluiten voor andermands problemen. Als professional beschik ik over een gedreven (hard werken en nog eens hard werken) instelling en ben ik altijd gericht op het maximale en excellente resultaat, Als raadslid verwacht ik deze eigenschappen in te zetten om daar waar ik kan iedere stem te laten gelden en echte resultaten te boeken met mijn collega’s in de raad.