Door op 16 december 2015

Houd de winkelstraten leefbaar

De PvdA maakt zich zorgen over de leefbaarheid van de stad nu het college heeft besloten om verschillende regulerende maatregelen zoals de precariobelasting en de reclamebelasting af te schaffen. Uit de verkenning die aan dit besluit vooraf is gegaan, blijkt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de stad.

Precariobelasting wordt geheven op materialen die worden geplaatst in de openbare ruimte. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan terrassen, luifels of vuilcontainers. Je kunt het zien als een belasting voor het gebruik van gedeelde openbare ruimte. Reclamebelasting wordt geheven over reclameborden en andere -uitingen, verlicht dan wel onverlicht, die de Amsterdamse straten vullen.

PvdA-raadslid Saadi: ‘Ik vind het belangrijk dat we dit soort regulerende instrumenten behouden, om te voorkomen dat de openbare ruimte straks veel te veel gebruikt wordt. Het is immers in het belang van alle Amsterdammers dat onze straten straten prettig leefbaar blijven, zeker in tijden waarin het gevoel van drukte al meer en meer toeneemt. Je ziet nu al op verschillende plekken in De Pijp en de Jordaan dat de stoepen bijna volstaan, dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen’.

In de verkenning die voor dit besluit is gemaakt, wordt niet duidelijk hoe de gemeente van plan is in de toekomst hier sturing op te houden.