Door Sofyan Mbarki op 2 december 2016

‘Honderden risicokinderen op het rechte pad gehouden’

Redouane was 14, charmant, slim en grappig
“Mevrouw de ambtenaar, wij hebben niets, weet u. We willen gewoon een plek om samen te kunnen chillen, leuke dingen doen, daar hebben we toch recht op?”. Hij sloeg zijn arm om mij heen en lachte breed. Redouane was 14, charmant, slim en grappig. Woordvoerder van een groep jongeren uit het stadsdeel Bos en Lommer die een buurthuis gebruikten als verzamelplek om criminele activiteiten voor te bereiden. Ik werkte destijds als veiligheidscoördinator in het stadsdeel en mocht deze jongens gaan vertellen dat we het buurthuis gingen sluiten. In tegenstelling tot Redouan’s peer group, ging hij naar school, deed het daar goed en had betrokken ouders. Kortom; hij had veel mee om het ver te kunnen schoppen.

Maar er was ook een andere kant. Zijn naam werd veelvuldig genoemd door politie en justitie in verband met allerlei delicten, al voor zijn 12e jaar. Tot zijn 16e lukte het hem om uit handen van de politie te blijven. Daarna ging het hard; veroordelingen voor loverboy praktijken, gewelddadige overvallen en drugshandel volgden elkaar snel op. Uiteindelijk werd hij 1 van de betrokkenen bij de zogenaamde staatsliedenbuurt liquidaties.

Jubileum van het PIT
Gisteren tijdens het vijf-jarige jubileum van het PIT (Preventief Interventie Team) deelde Rosaly Brandon, programmamanager van het PIT het verhaal van Redouane met een volle zaal professionals, wetenschappers en andere geintereseerden. Ik was daar ook bij, omdat ik van meet af aan als docent heb ervaren hoe belangrijk het is om er vroeg bij te zijn indien er sprake is van afwijkend gedrag bij leerlingen. De vraag die vervolgens bij iedereen bleef hangen was; hadden we Redouane kunnen helpen als we er eerder bij waren geweest?  Het antwoord is JA!

‘Honderden risicokinderen op het rechte pad gehouden’ schrijft Het Parool. 
In 2010 vroeg de gemeenteraad van Amsterdam onder aanvoering van de PvdA om een effectievere aanpak voor risicojongeren in de stad, met een soort mobiel team dat overal in de stad inzetbaar zou moeten zijn. Een bijzonder team ging vervolgens van start om te voorkomen dat kwetsbare kinderen op latere leeftijd ontsporen. Het gaat om kinderen vanaf vijf jaar oud die vanwege een criminele broer op de radar komen van het Preventief Interventie Team of vanwege agressief of grensoverschrijdend gedrag op de basisschool. Wetenschappers en hulpverleners werken nauw samen om de sociale ontwikkeling van deze kinderen de goede kant op te buigen. De ervaringen leren ons nu dat voor 80% van de kinderen de aanpak een positief effect heeft gehad.

Preventie interventie werkt!
Daar ben ik als docent en gemeenteraadslid, maar in het bijzonder ook als Amsterdammer heel trots op. Jonge kinderen bijsturen voor ze van het rechte pad raken. In Amsterdam hebben we laten zien dat deze ‘preventieve interventie’ werkt, waarbij alle beschikbare middelen worden ingezet om te zorgen dat kinderen zich later weten te redden in onze maatschappij.

Eerder beginnen bij jonge kinderen, erop af en maatwerk bieden, er lang bij blijven, een gedegen analyse op basis van onderzoek en wetenschap, informatiegestuurd werken, een divers team waarbij de professionals in duo’s werken. Dit is de kern van de aanpak van het PIT.

De komende tijd is het van groot belang om ook andere professionals in het jeugddomein in Amsterdam bewust te maken van deze aanpak en ze te laten leren van ervaringen van het PIT. Want uiteindelijk gaat het erom dat ieder kind in de stad recht heeft op alle ondersteuning die nodig is om te slagen. Uiteraard is deze ontwikkeling niet onopgemerkt gebleven in de rest van het land en zien we nu ook dat andere steden de preventieve interventie gaan invoeren.

 

 

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de  Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki