Hoe zorgen we ervoor dat dit nooit, maar dan ook echt nooit meer kan gebeuren?

Door Nenita la Rose op 31 oktober 2018

Vanavond, woensdag 31 oktober, wordt in de commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport door de gemeenteraad van Amsterdam de actualiteit over het faillissement van MC Slotervaart behandeld. Lees hieronder de inbreng van onze woordvoerder zorg Nenita La Rose terug.

Voorzitter,

Het is diep treurig dat anno 2018 kwetsbare patiënten van de ene op de andere dag een ziekenhuis moeten verlaten met alle gevolgen van dien en dat werknemers van de ene op de andere dag hun baan kwijt zijn. Het zet de PvdA aan het denken dat het juist gebeurt met een ziekenhuis dat in privaat bezit is.

Maar, ik wil hier vanavond geen macro-economische discussie voeren over hoe wij onze zorg in Nederland inrichten. En of de manier waarop we dat nu doen de juiste is. Daar gaan wij niet over, dus die verwachting moeten we ook niet wekken. Daar moeten we eerlijk over zijn. Dat antwoord komt hopelijk snel vanuit de politiek in Den Haag.

Maar dat betekent niet dat we als stad helemaal niks kunnen doen.

De PvdA Amsterdam heeft daarom een aantal vragen aan de wethouder over deze trieste, maar ingewikkelde kwestie.

1. Welke invloed heeft de sluiting van het Slotervaart-ziekenhuis op het aanbod van zorg in Amsterdam?

In de ogen van de PvdA Amsterdam is het vanzelfsprekend dat de capaciteit aan ziekenhuisbedden in Amsterdam op orde is. Als stad moeten we bijvoorbeeld griepgolven voor een heel groot gedeelte op kunnen vangen zodat we niet permanent afhankelijk zijn van ziekenhuizen in andere steden.

2. Welke invloed heeft de sluiting van het Slotervaart-ziekenhuis op het aanbod van specifieke zorg in Amsterdam?

MC Slotervaart had Klinische Geriatrie (specialistische zorg voor ouderen) als belangrijk speerpunt van het ziekenhuis, met een sterke concentratie van deskundigheid cq zorgnetwerk op dit gebied. Omdat de toegankelijkheid van zorg voor kwetsbare groepen een belangrijk speerpunt is van het huidige college en deze groepen in omvang toenemen de komende jaren, vragen wij het college op welke wijze deze geconcentreerde deskundigheid – die nu uiteen dreigt te vallen – behouden blijft voor Amsterdam.

3. Stel dat het antwoord op bovenstaande vragen is dat we te weinig (specifiek) aanbod hebben, welke proactieve rol kan de gemeente dan nemen in dan wel een doorstart, dan wel een ander ziekenhuis uit laten breiden in het pand van MC Slotervaart?

4. Welke pro-actieve rol kan de gemeente spelen in het aan het werk houden van het personeel van het gesloten MC Slotervaart?

Eerder dit jaar vernamen wij dat andere ziekenhuizen met personeelstekorten kampen. Het lijkt de PvdA Amsterdam daarom logisch dat – als er geen doorstart van MC Slotervaart komt – het personeel aan de slag gaat in andere ziekenhuizen in Amsterdam zodat ze zeker blijven van inkomen en ontwikkeling.

Hoe kunnen we als stad ervoor zorgen dat het nooit meer voorkomt dat patiënten van de ene op de andere dag hun ziekenhuis moeten verlaten? Kan de gemeente hier samen met het rijk een betere vinger aan de pols houden?

De situatie die vorige week ontstaan is, kent in de ogen van de PvdA Amsterdam alleen maar verliezers. Dit kan en mag nooit meer gebeuren.

Dank u wel.

Nenita la Rose

Nenita la Rose

Adviseur en coach / 61 jaar / Amsterdam Zuidoost In mijn Amsterdam heeft iedereen gelijke kansen en wordt niemand uitgesloten of gediscrimineerd. Mijn Amsterdam is een voorbeeld van inclusiviteit voor het hele land en de hele wereld. Want juist nu zijn goede voorbeelden overal zo dringend hard nodig.

Meer over Nenita la Rose