Het verduurzamen van Amsterdam moet eerlijk en breed gedragen

Door Hendrik Jan Biemond op 14 februari 2019

De duurzaamheids-ambities in het coalitie-akkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ zijn groot. En dat is goed. De stad Amsterdam is het aan zichzelf verplicht om voorop te lopen in het streven de aarde schoner door te geven aan de volgende generaties.

Om die grote ambities te bereiken, zit het college op dit moment in een proces om tot een ‘Routekaart Klimaatneutraal’ te komen en heeft het de gemeenteraad gevraagd daar haar wensen en bedenkingen over te uiten. Dat doe ik met veel liefde en plezier.

De PvdA Amsterdam ondersteunt de wethouder in een zorgvuldig en afgewogen proces. Natuurlijk willen we aan de ene kant dat dit college snel tot actie over gaat om de doelstellingen uit het coalitie-akkoord waar te maken, maar aan de andere kant is dit een meerjaren-proces dat deze college-periode overstijgt en vergt het dus zorgvuldigheid.

Dan mijn wensen en bedenkingen. Voor de PvdA Amsterdam zijn er twee voorwaarden om tot een in onze ogen succesvolle routekaart te komen, te weten: de vervuiler betaalt en door de energie-transitie mag ongelijkheid in de stad niet worden vergroot.

Over de uitvoering van deze laatste voorwaarde heb ik de wethouder tijdens de commissievergadering een aantal vragen gesteld. Ik roep de wethouder op om in het participatie-proces, de gesprekken met Amsterdammers, haar net echt breed uit te gooien. Als zij namelijk alleen naar de bekende zaaltjes gaat en daar alleen de bekende, duurzame mensen tegenkomt die er hun hobby van hebben gemaakt dit soort avonden te bezoeken, hangt het gevaar boven ons hoofd dat er alsnog ongelijkheid ontstaat omdat alle informatie en wensen dan uit een niet-representatieve groep komt. Ga naast langs Pakhuis de Zwijger, dus ook langs voetbalkantines in Nieuw-West, buurtverenigingen in Noord en scholen in Zuid-Oost. Zo wordt het een Routekaart van álle Amsterdammers.

“Voor de PvdA Amsterdam zijn er twee voorwaarden om tot een in onze ogen succesvolle routekaart te komen, te weten: de vervuiler betaalt en door de energie-transitie mag ongelijkheid in de stad niet worden vergroot.”

Dan mijn wensen naar aanleiding van het principe de vervuiler betaalt. Ik heb in de commissie al gevraagd wat eigenlijk de tien grootste vervuilers van Amsterdam zijn. Daar was toen nog geen antwoord op. In de ogen van de PvdA Amsterdam is dit wel heel belangrijk, omdat ons duurzaamheids-denken niet alleen van onderaf moet gebeuren via bewoners en wijken, maar ook van bovenaf: begin met het aanpakken van de grootste vervuilers. Dan leggen we de grootste lasten daar neer waar zij horen.

Want pas als wij een Routekaart Klimaatneutraal krijgen die van iedereen is, waar alle Amsterdammers achter staan en waar de grootste vervuilers de hoogste bijdrage leveren, kan de stad Amsterdam pas echt voorop lopen in de aarde op een eerlijke manier klaar maken voor een duurzame toekomst.

Hendrik Jan Biemond

Hendrik Jan Biemond

Amsterdam is van ons allemaal. We moeten dus verschillen respecteren en niet uitvergroten. Ik voel me juist in deze tijd geroepen daar een bijdrage aan te leveren. Alleen samen brengen we de stad weer in balans

Meer over Hendrik Jan Biemond