22 juni 2004

Het Parool: PvdA staat voor gesubsidieerde arbeid

Op 15 juni stond in deze krant (Het Parool) een verslag van een bijeenkomst van GroenLinksers over het verdwijnen van gesubsidieerde arbeid. Er werd met een beschuldigende vinger naar de PvdA en haar wethouder Aboutaleb gewezen. Er werd gesteld dat de PvdA er een voorstander van is dat het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen snel worden afgebouwd en dat deze partij dit geen probleem vindt omdat zij vindt dat dit werk ook wel door vrijwilligers kan worden gedaan. Niets is minder waar.

De PvdA wil helemaal geen bezuinigingen op de gesubsidieerde arbeid! Deze partij heeft gesubsidieerde arbeid nota bene zelf uitgevonden. PvdA’ers in Rotterdam hebben in de jaren ’80 een systeem van gesubsidieerde arbeid opgezet, dat later door Ad Melkert in de jaren ’90 is verfijnt, uitgebreid en geconsolideerd.

Het verdwijnen van de gesubsidieerde arbeid komt dan ook niet door de PvdA, maar door de bezuinigingen van Balkenende II. Het budget voor gesubsidieerde arbeid is met 30% gekort. De Amsterdamse PvdA heeft er de afgelopen tijd juist alles aan gedaan om de effecten van deze bezuiniging zoveel mogelijk te beperken. Amsterdam is hierdoor de enige stad in Nederland waar geen gedwongen ontslagen vallen bij de gesubsidieerde arbeid!

Er is echter nog een aanvullend probleem. Veel instellingen werken al zo lang met gesubsidieerde arbeid dat zij hier afhankelijk van zijn geworden. Door de rijksbezuinigingen dreigen een aantal nu failliet te gaan. Door dit faillissement dreigen ook mensen met een gesubsidieerde baan hun werk kwijt te raken.

Graag denken wij sámen met GroenLinks over een oplossing voor het probleem van de in hun voortbestaan bedreigde instellingen en de gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Maar dan wel in een eerlijke discussie waarbij niet de PvdA als boeman wordt aangemerkt. Het is niet netjes om de sociaal democraten iets te verwijten dat haar redelijkerwijs niet verwijtbaar is. We willen samen met GroenLinks creatieve oplossingen bedenken voor het door het kabinet gecreëerde probleem en voor nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid. Dan lopen wij graag sámen met GroenLinks en de mensen met gesubsidieerde arbeidsplaatsen naar Den Haag, om daar onze spandoeken voor het torentje te posteren.

Manon van der Garde, gemeenteraadslid PvdA

Michiel Mulder, beleidsmedewerker raadsfractie PvdA