8 januari 2017

Hans Aertsen ‘Rode Kanjer’

Amsterdammer Hans Aertsen is door gewest Noord-Holland benoemd tot ‘Rode Kanjer’. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari ontving hij een oorkonde uit handen van voorzitter Rian van Dam.

Hans Aertsen spant zich in voor versterking van de ledendemocratie. Vanuit het Amsterdamse afdelingsbestuur was hij onder meer betrokken bij innovatieve manieren om leden meer te betrekken bij de koers van de partij, onder meer met de inzet van het ledenpanel en de organisatie van bijeenkomsten. Afgelopen jaar was er een samenwerking tussen de Amsterdamse afdeling en het provinciale gewest.

Hans blijft actief bij de versterking van de ledendemocratie.