20 augustus 2015

Grote opkomst bij manifestatie Esmeralda-boot

De manifestatie bij de aankomst van het ‘martelschip’ Esmeralda trok veel betrokkenen en steunbetuigers. Samen vroegen zij aandacht voor het zwarte verleden van de Chileense boot, waar tijdens het Pinochet-regime martelingen van gevangenen plaatsvonden. Ook PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman was aanwezig. Eerder stelde zij schriftelijke vragen waarin zij aandrong op meer aandacht voor het verleden van de boot.

De deelnemers van de manifestatie protesteerden niet tegen de komst van het schip. Wel hielden zij een pleidooi voor meer aandacht en erkenning voor het verleden van het schip. Na aandringen van onder andere de PvdA besloot de organisatie van Sail hier meer aandacht aan te besteden op hun website. Tevens zorgde de manifestatie ervoor dat oud-gevangenen die op de boot geplaatst waren hun verhaal konden doen aan de Volkskrant en het NOS Journaal.