Door op 14 juli 2016

Gratis sporten voor kind met stadspas & meer schooltuinen

‘Als je een voorstel wilt indienen bij de gemeenteraad dan kun je er maar beter voor zorgen dat Dhr. Kayar op het voorstel staat.. want dan wordt je motie altijd positief ontvangen’ zei wethouder Eric van der Burg grappend tijdens de raadsvergadering. Hij sprak deze hartverwarmende woorden nadat bleek dat alle vier de voorstellen, die ik heb ingediend tijdens de voorjaarsnota, werden aangenomen. Dat betekent ten eerste dat kinderen met een stadspas kunnen gratis kunnen gaan sporten. Ten tweede komt er een sportdag voor alle Amsterdamse gehandicapte kinderen. Ten derde gaan kinderen meer leren over waar ons eten vandaan komt doordat er meer schooltuinlessen komen. En tenslotte komen er meer  gemengde sportvelden voor hockey en voetbal om de wachtlijsten te verminderen. Op naar een gelukkig en fit Amsterdam voor iedereen!

Hieronder lees je in meer detail over de voorstellen over sporten voor kinderen met stadspas en schooltuinenvoorstel. De gemengde sportvelden voor hockey en voetbal heb ik eerder beschreven.

Jeugdsportfonds met stadspas
Elk kind ongeacht zijn uitgangspositie moet kunnen sporten en een lidmaatschap kunnen krijgen bij een sportvereniging. Hiermee versterken ze hun zelfvertrouwen en nemen sneller een gezondere levensstijl aan. Ze kunnen zelfs hun talent ontdekken en verder ontwikkelen. Het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Amsterdam, waarvan de ouders financieel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen. In de praktijk werkt de normale aanvraagprocedure een beetje onhandig heb ik gemerkt aan de hand van de gesprekken met ouders en professionals. Er zijn ouders die uit schaamte geen contact opnemen om op school intermediair iemand te zoeken om aanvraag te doen op Jeugdsportfonds. Het kan en moet veel efficiënter plaats vinden, vandaar ook mijn motie die is aangenomen om het mogelijk te maken. Kinderen kunnen nu met een Stadspas vanaf 1 september een jaar lang gratis sporten. In totaal zijn er 35 sportverenigingen die zich hebben aangesloten bij de Jeugdsportfonds. Er is een budget beschikbaar van €350 per kind die mag besteed worden bij de een van de aangesloten sportverenigingen. In de loop van de tijd moeten we de 35 sportverenigingen uitbreiden zodat er meer sportaanbieders en met als gevolg meer keuzes zijn voor onze kinderen die willen sporten in de stad. Daarnaast zijn mijn moties over Gemengde Sportvelden (zie link vorige blog) en Sportdag voor Gehandicapte Kinderen ook met trots en steun aangenomen. Het doel van de motie over Sportdag voor Gehandicapte Kinderen is om ook kinderen met een gehandicap of beperking gericht aan het sporten te krijgen met als resultaat dat zij zich uiteindelijk aanmelden bij een sportvereniging. Ook bij deze kinderen komen obesitas en overgewicht veel voor overigens. Zij sporten bijvoorbeeld veel minder dan kinderen in het reguliere onderwijs.

Schooltuinen
Schooltuinen zijn plaatsen waar onze kinderen hun groente zelf kunnen consumeren. Daarom is het belangrijk dat we onze schooltuinen beter moeten benutten en voor een betere verbinding moeten zorgen tussen verschillende programma’s, zoals de Natuur & Mileueducatie en de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Een geslaagde voedselomgeving draagt bij aan een gezond voedingspatroon van het kind. Het is mij tijdens de raadsvergadering van 13 en 14 juli gelukt om voor te zorgen dat schooltuinen in het kader van scholenaanpak een belangrijk onderdeel is geworden van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Onze kinderen zijn nu hiermee nog blijer geworden omdat ze op school vaker over de schooltuinen zullen horen. Het schooltuinprogramma lijkt ook effect te hebben op de thuisomgeving. Kinderen kiezen dan vaker groente uit en worden door hun ouders vaker aangemoedigd om groente te eten. Oogst gaat overigens ook mee naar huis. Allemaal voor onze kinderen, zodat zij nu en in de toekomst kunnen leren hoe zij bewuster verantwoord en gezond kunnen kiezen wat ze eten en drinken.

 

IMG_8525 IMG_8595 IMG_8591 IMG_8615