Door op 7 november 2012

Goed verzorgd personeel verzorgt beter

Zaterdag 3 november staakte het personeel van de zorginstelling Amsta. De medewerkers van het Sarphatihuis strijden hiermee voor betere arbeidsvoorwaarden. PvdA Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu steunde de twee uur durende werkonderbreking. Want personeel waarvoor goed gezorgd wordt, verzorgt beter.

De werkonderbreking, die door vakbond Abvakabo FNV was opgezet, is een reactie op de verslechterende kwaliteit van zorg bij het Sarphatihuis. Patiënten klagen over het feit dat personeel te weinig tijd voor hen heeft. Volgens het personeel komt dat door een te hoge werkdruk. Ze werken halve dagen, hebben onregelmatige diensten en krijgen niet genoeg tijd om voldoende aandacht aan patiënten te besteden. Dit heeft vanzelfsprekend een negatieve invloed op de kwaliteit van de geboden zorg.

Om de werkdruk te verlichten en de kwaliteit van zorg te verbeteren zouden er extra handen aan het bed bij moeten komen, zoveel is duidelijk. Amsta kreeg hiervoor begin dit jaar ook extra geld vanuit Den Haag. Echter, de 4,1 miljoen euro die zij kregen is door de directie niet geïnvesteerd in extra personeel. Om duidelijk te maken dat de maat nu vol is sloegen patiënten en medewerkers de handen ineen en lieten luid en duidelijk hun onvrede horen.

Patiënten hebben recht op goede zorg
De PvdA steunt de patiënten en het personeel in hun strijd voor betere zorg. Wij zijn van mening zij recht hebben op goede zorg. En hoewel het regeerakkoord de gemeente voor een nieuwe uitdaging plaatst zullen we op alle mogelijk manieren bijdragen aan het verbeteren van de zorg in Amsterdamse verpleeghuizen. De PvdA maakt zich sterk voor betere zorg voor Amsterdammers.

We willen dat de wethouder hernieuwde aandacht heeft voor de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Het is zaak dat hij de uitdaging die op de gemeente Amsterdam af komen in goede banen te leiden. Wij willen dan ook graag van de wethouder weten hoe hij deze uitdaging oppakt en hoe hij de rechten van zorgpersoneel in de toekomst zal beschermen.

Ook zal de PvdA zelf binnenkort initiatief nemen om zorginstellingen en de gemeente te dwingen om samen te werken aan betere zorg. Een van de speerpunten hierbij is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de zorg, zoals de medewerkers van Amsta ook bepleiten. De PvdA is namelijk van mening dat we goed moeten zorgen voor de zorgzame, alleen dan kunnen we de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen daadwerkelijk verbeteren.