Door Carolien de Heer op 16 november 2016

Goed nieuws over buurtkamers, bezuinigingen, schoonmakers, zorg in de buurt en eigen bijdrage

De Amsterdamse begroting werd vorige weken besproken in de gemeenteraad. Dat is niet alleen het moment dat de Raad besluit om zo’n 6,5 miljard uit te geven aan de stad, dat is ook het moment dat politieke partijen zelf voorstellen kunnen indienen (die geld kosten).

We lichten als PvdA Amsterdam graag een paar resultaten eruit:

Bezuinigingen buurtkamers van tafel
Misschien heb je een tijdje geleden het bericht voorbij zien komen over de bezuinigingen op de buurtkamers in Amsterdam Zuid-Oost? Welnu, die bezuinigingen zijn van tafel. De motie van GroenLinks en PvdA Amsterdam is unaniem aangenomen. Alle partijen, dank daarvoor! Dat de buurtkamers, waar bewoners terecht kunnen voor gezamenlijke maaltijden, taallessen en andere activiteiten, nog lang kunnen bestaan.

Bezuinigingen 7 miljoen omlaag
Over bezuinigingen gesproken: van de voorgenomen 14 miljoen bezuinigingen op de stad heeft de Raad 7 miljoen teruggedraaid. Woordvoerder Carolien de Heer is blij dat ook de coalitiepartijen in de Raad hun nek uit hebben gestoken, maar is teleurgesteld dat haar voorstel om de overige 7 miljoen ook te schrappen het niet heeft gehaald.

3 Miljoen extra voor zorg in de buurt
Om de Amsterdamse zorg een duw in de rug te geven heeft de gemeenteraad, op voorstel van GroenLinkser Femke Roosma en onze zorgwoordvoerder Maarten Poorter 3 miljoen euro extra vrijgemaakt voor zorg in de buurt. Met dat geld gaat de gemeente meer vrijwilligers werven en opleiden, meer mantelzorgers ondersteunen, en zorgen dat mensen minder snel eenzaam worden.

Eigen bijdrage verlaagt
Daarnaast is óók het voorstel aangenomen om de eigen bijdragen in de gemeentelijke zorg te verlagen. Met alle regelingen van de gemeente, van het verschaffen van een scootmobiel tot hulp in het huishouden, moesten Amsterdammers een stapeling van eigen bijdragen betalen. Dat gaat nu naar beneden. Onder andere ingediend door Maarten Poorter.

Schoonmakers terug in eigen dienst!
Tot slot, en hier hebben we al eerder aandacht aan besteed; komen de schoonmakers weer in gemeentelijke dienst. Met een fatsoenlijk arbeidscontract en goede arbeidsvoorwaarden. Mogelijk gemaakt door onze collega’s van GroenLinks en Sp, en onze eigen Emre Unver.

Hier het verslag dat Het Parool over de begrotingsbehandeling schreef.

Carolien de Heer

Carolien de Heer

Carolien de Heer is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Studeerde politiek- en sociaal culturele wetenschappen. In het verleden was zij onder meer politiek assistent van Jet Bussemaker. Inmiddels is zij werkzaam als trainer en adviseur. Carolien is woordvoerder Financiën, Haven, Schiphol, Gemeentelijk vastgoed en Personeel & Organisatie, lid van de Rekeningencommissie en

Meer over Carolien de Heer